مصرف داروهای ضدتیروئیدی در دوران بارداری

داروهای ضدتیروئیدی، خط اول درمان پرکاری تیروئید در دوران بارداری به شمار می روند. پروپیل تیوراسیل(PTU)، متی مازول(MMI) و کاربی مازول(CMI) در دوران بارداری

مصرف داروهای ضدتیروئیدی در دوران بارداری

داروهای ضدتیروئیدی، خط اول درمان پرکاری تیروئید در دوران بارداری به شمار می روند. پروپیل تیوراسیل(PTU)، متی مازول(MMI) و کاربی مازول(CMI) در دوران بارداری مورد استفاده قرار گرفته اند. مکانیسم اثر آنها کم کردن ارگانیفیکاسیون ید، پدیده جفت شدن مونویدوتیروزین ها و دی یدوتیروزین ها و در نتیجه کم کردن تولید هورمون های تیروئید است.

همچنین، پروپیل تیوراسیل می تواند مانع از تبدیل T4 به T3 در نسوج محیطی شود. تمام داروهای ضدتیروئیدی، قادر به عبور از جفت هستند و می توانند باعث مهار عملکرد تیروئید جنین شوند. میزان اتصال پروپیل تیوراسیل به آلبومین سرم زیاد بوده و از نظر تئوری به نظر می رسد که میزان انتقال جفتی آن از متی مازول کمتر باشد.بررسی ها نشان می دهد که میزان عبور هر دو دارو از جفت یکسان بوده و تفاوتی بین میزان سرمی هورمون های تیروئیدی در خون بند ناف نوزاد در مادرانی که متی مازول یا پروپیل تیویوراسیل استفاده می کنند وجود ندارد. از طرف دیگر، مصرف متی مازول در دوران بارداری در کشورهایی که پروپیل تیوراسیل ندارند با عارضه خاصی توام نبوده هست. بنابراین، توصیه به تجویز پروپیل تیوراسیل به عنوان تنها داروی انتخابی در دوران بارداری، منطقی به نظر نمی رسد. با این وجود توصیه می شود که در سه ماهه اول بارداری پروپیل تیوراسیل داروی انتخابی باشد و به علت احتمال ضایعات شدید کبدی از ابتدای ۳ ماهه دوم بارداری، پروپیل تیوراسیل به متی مازول عوض کردن یابد. در بسیاری از کتب مرجع توصیه شده است که داروهای ضدتیروئیدی در دوران شیردهی تجویز نشوند. به طور کلی مصرف پروپیل تیوراسیل با دوزکمتر از ۳۰۰ میلی گرم در روز در دوران شیردهی، می تواند بدون عارضه تلقی شود. سپید

منبع: شفا آنلاین

واژه های کلیدی: بارداری | تیروئید | استفاده | بارداری | تیروئید | دوران بارداری | استفاده از داروهای تیروئید در بارداری | پرکاری تیروئید در دوران بارداری

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا