محاسبه سن بارداری/ سن حاملگی را چگونه حساب کنیم؟

🔸ماه های بارداری

 

محاسبه سن بارداری/ سن حاملگی را چگونه حساب کنیم؟

۱٫ یک ماه تمام/ ۳۰ روز: ۴ هفته و ۲ روز
۲٫دو ماه تمام/۶۰ روز : ۸ هفته و ۴ روز
۳٫ سه ماه تمام / ۹۰ روز : ۱۲ هفته و ۶ روز
۴٫ چهار ماه تمام / ۱۲۰ روز : ۱۷ هفته و ۱ روز
۵٫ پنج ماه تمام / ۱۵۰ روز : ۲۱ هفته و ۳ روز
۶٫شش ماه تموم / ۱۸۰ روز : ۲۵ هفته و ۵ روز
۷٫ هفت ماه تموم / ۲۱۰ روز: ۳۰ هفته
۸٫ هشت ماه تموم / ۲۴۰ روز : ۳۴ هفته و ۲ روز
۹٫ نه ماه تموم / ۲۷۰ روز: ۳۸ هفته و ۴ روز

🔸چون بارداری ۹ ماه و ۱۰ روزه : یعنی ۳۸ هفته و ۴ روز + ۱۰ روز = ۴۰ هفته تمام .

🔸برای زایمان طبیعی :معمولا از ۳۸ هفته منتظر درد های زایمان طبیعی هستیم.

🔸برای سزارین : معمولا اجازه میدن ۳۸ هفته پر بشه وداخل هفته ۳۹ وقت سزارین میدن (مثلا ۳۸ هفته و ۱ روز…۲ روز ….۳روز …)

 

 

محاسبه سن بارداری/ سن حاملگی را چگونه حساب کنیم؟

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا