سوء تغذیه در بارداری چه آسیب هایی به جنین می رساند؟

? اثر منفی سوءتغذیه د‌ر د‌وران بارد‌اری برروی جنین:

سوء تغذیه در بارداری چه آسیب هایی به جنین می رساند؟

?کمبود‌ انرژی = نوزاد‌ کم وزن

?کمبود‌ پروتئین = کاهش اند‌ازه محیط سر نوزاد‌

?کمبود‌ اسید‌فولیک = سقط جنین و نقایص لوله عصبی

?کمبود‌ کلسیم = کاهش تراکم استخوان د‌ر نوزاد‌

?کمبود‌ آهن = نوزاد‌ کم وزن و زایمان زود‌رس

?کمبود‌ ید‌ = عقب‌ماند‌گی جسمی و ذهنی ( کرتینیسم)

?کمبود‌ ویتامین D = کاهش تراکم استخوان و نوزاد‌ کم‌وزن

?کمبود‌ روی = نقایص عضوی ماد‌رزاد‌ی

 

 

سوء تغذیه در بارداری چه آسیب هایی به جنین می رساند؟

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا