در چه مواردی نباید در بارداری نزدیکی کرد؟

?کدوم مامانا نباید توی حاملگیشون نزدیکی داشته باشن ؟

در چه مواردی نباید در بارداری نزدیکی کرد؟

اگه جفتتون پایینه(جفت سرراهی)
اگه سابقه زایمان زودرس دارین
اگه نارسایی دهانه رحم دارین
اگه شک کردین که کیسه آبتون پاره شده
اگه لکه بینی و خونریزی دارین
اگه فشار خونتون بالاس و کنترل نشده
چهار هفته ی آخر بارداری

?توی این موارد منع نزدیکی داریم مگر با نظر پزشک یا ماما

 

 

در چه مواردی نباید در بارداری نزدیکی کرد؟

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا