در بارداری چه غذاهایی را نباید خورد ؟

غذاهایی که در بارداری ممنوع است:

 

در بارداری چه غذاهایی را نباید خورد ؟

? کباب واستیک آبدار ،از مصرف آنها پرهیز شود چون ممکن است حاوی توکسو پلاسما باشد.

? تخم مرغ عسلی
هر ۲۰هزار تخم مرغ یکی آلوده به سالمونلاست

? قسمتهای له شده میوه وسبزی
ممکن است حاوی توکسوپلاسما باشد که باشستن ازبین نمیرود

? جوانه خام
ممکن است بذر قبل از جوانه زدن آلوده به باکتری باشد که با شستن ازبین نمی رود حتما باید پخته شوند

?مرغ بریان
چون در یک ردیف در فر قرار میگیرند ممکن است آب مرغ خام اطراف روی آنها بریزد،مبارزه با عفونت گوارشی در بارداری مشکل است پس احتیاط کنید

? غذاهایی که بیش از دوساعت بیرون یخچال مانده
در هوای گرم این زمان به یک ساعت کاهش می یابد.

? جگر،در اوایل بارداری
چون مقدار ویتامین Aدر آن بیش از ده برابرمقدارمصرف مجاز میباشد،مصرف بیش از مقدار مجازاین ویتامین ممکن است نواقص مادرزادی ایجاد کند.

 

 

در بارداری چه غذاهایی را نباید خورد ؟

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا