مقابله با بارداری ناخواسته با روش های دارویی

اگر قصد باردارشدن ندارید با استفاده از بعضی محصولات گیاهی می توانید از بارداری های ناخواسته پیشگیری کنید. این محصولات گیاهی با ایجاد تغییرات متفاوت

مقابله با بارداری ناخواسته با روش های دارویی

اگر قصد باردارشدن ندارید با استفاده از بعضی محصولات گیاهی می توانید از بارداری های ناخواسته پیشگیری کنید. این محصولات گیاهی با ایجاد تغییرات متفاوت در اسپرم می توانند باعث پیشگیری از عمل لقاح و باردار شدن شوند. به راه حل های سنتی جهت جلوگیری از فعالیت اسپرم در ادامه این بخش دقت کنید.

بتازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه برکلی با بررسی دو روش سنتی مبتنی بر درمان گیاهی، مکانیسم جدیدی را کشف کرده اند که می تواند به شکلی غیر سمی و غیر هورمونی، جایگزین کاندوم های ضد بارداری شود.

مقابله با بارداری ناخواسته با روش های دارویی

پایگاه خبری دانشگاه برکلی گزارش داده است که تمرکز مهم این گروه بر تولید مثل با گرایش به هورمون هیی بوده است که باعث بیش فعالی در اسپرم می شوند. از این رو، بعد از جست وجو در بعضی کتاب های ضدبارداری منتشرشده بر اساس فرهنگ های متفاوت سراسر جهان، متوجه دو راه حل سنتی محلی شده است اند که توانایی جلوگیری از فعالیت اسپرم را داشته است.
دو ترکیب طبیعی کشف شده، pristimerin و lupeol نام دارند که محققان در آزمایش های خود روی این گیاه های متوجه شده است اند هر دو می توانند از اتصال پروتئین ABHD2 به پروژسترون جلوگیری کنند.

پروتئین ABHD2 نقشی کلیدی در باروری ایفا می کند که به واسطه انتشار کانال کلسیم، باعث می شود دم اسپرم با قدرتی شلاقی آن را به پیش ببرد. هنگامی که این پروتئین خاص مسدود شود، ضربه اسپرمی بشدت ضعیف می شود و امکان نفوذ به تخمک را از دست می دهد.

عبارات مهم : درمان گیاهی – دانشمندان
از آن جا که حدود ۶ ساعت طول می کشد تا اسپرم بعد از ورود به دستگاه تولید مثل خانمانه به مرحله بلوغ خود برسد، این کشف می تواند به دانشمندان یاری کند که با استفاده از پچ ها یا وصله های پوستی وسایل پیشگیری از بارداری را توسعه دهند و آنها را جانشین کاندوم های کنونی کنند.

سلامت آنلاین

اگر قصد باردارشدن ندارید با استفاده از بعضی محصولات گیاهی می توانید از بارداری های ناخواسته پیشگیری کنید. این محصولات گیاهی با ایجاد تغییرات متفاوت

واژه های کلیدی: درمان گیاهی | دانشمندان | دانشگاه | بارداری | استفاده | پیشگیری | پروتئین | محصولات | جلوگیری | بارداری | برکلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا