درمان ناباروری در مردان با روش جدید

بدون شک ناباروری جهت همه ی افراد چه زن و چه مرد خبری ناراحت کننده

درمان ناباروری در مردان با روش جدید

بدون شک ناباروری جهت همه ی افراد چه زن و چه مرد خبری ناراحت کننده هست. تحقیقات جدیدی انجام شده است که محققان در آن توانسته اند، یک موش نر نازا را بارور کنند. این اتفاق می تواند جهت مردانی که به علت مسئله ژنتیکی نابارور هستند، امیدی تازه باشد.

درمان ناباروری در مردان با روش جدید

جنسیت ما بر اساس کروموزوم های ایکس و ایگرگ تعیین می شود. معمولاً دخترها دو کروموزوم ایکس و پسرها یک ایکس و یک ایگرگ دارند. ولی تقریباً از هر ۵۰۰ پسر یک نفر با یک کروموزوم اضافی ایکس یا ایگرگ به دنیا می آید. بر اساس تحقیقی تازه در مجله علوم آمریکا انجام شده است ۳ کروموزوم می تواند تشکیل اسپرم بالغ را مختل کند و باعث ناباروری شود.

اکنون دانشمندان در مؤسسه فرانسیس کریک انگلستان روشی تازه یافته اند که با از بین بردن کروموزوم جنسی اضافی نوزاد بارور به دنیا می آید.

این گروه ابتدا تکه هایی کوچک از بافت گوش موشی با دو ایکس و یک ایگرگ و موشی با یک ایکس و دو ایگرگ برداشتند، آن ها را کشت دادند و سلول های بافت همبند معروف به فیبروبلاست ها را جمع آوری کردند.

سپس فیبروبلاست ها را به سلول های بنیادی برگرداندند و دیدند که در این فرایند بعضی سلول ها کروموزوم جنسی اضافی خود را از دست دادند.

بدون شک ناباروری جهت همه ی افراد چه زن و چه مرد خبری ناراحت کننده

با یک روش موجود آن ها از علائم شیمیایی مشخصی استفاده کردند تا سلول های بنیادی را به سمتی هدایت کنند تا این توانایی را داشته باشند که به اسپرم تبدیل شوند.

با تزریق این سلول ها به یک موش این سلول ها به اسپرم بالغ تبدیل شدند. از این اسپرم ها از طریق تولید مثل کمکی جهت تولید فرزند سالم و بارور استفاده شد.

تاکایوکی هیروتا از مؤسسه فرانسیس کریک گفت: این رویکرد به ما امکان داد که از موش های نابارور با دو ایکس و یک ایگرگ و دو ایگرگ و یک ایکس فرزند تولید کنیم.

در آزمایشی ابتدایی این گروه دریافت که سلول های بنیادی تولید شده است از فیبروبلاست های مردانی با سندروم کلاین فلتر (دو ایکس و یک ایگرگ) نیز کروموزوم جنسی اضافی خود را از دست دادند.

این پژوهشگران گفتند: اگر این یافته ها به شکلی مطمئن قابل انتقال به انسان باشد، در نهایت جهت مردانی با سندروم کلاین فلتر یا سندروم دو ایگرگ که نازا هستند، این مکان به وجود می آید با تولید مثل کمکی و با استفاده از این تکنیک فرزند دار شوند.

درمان ناباروری در مردان با روش جدید

با این حال پیش از آن که این روش بتواند در انسان استفاده شود به پژوهش بیشتری نیاز است.

جیمز ترنر، پژوهشگر ارشد و رهبر گروه در مؤسسه فرانسیس کریک توضیح داد: اکنون هیچ روشی جهت تولید اسپرم بالغ در خارج از بدن وجود ندارد.

ترنر گفت: در آزمایش ها بر روی موش ها ما باید سلول هایی را که امکان تبدیل شدن به اسپرم را داشتند جهت آخر دادن به رشدشان تزریق می کردیم. ولی دریافتیم که این کار در بعضی موش ها باعث ایجاد تومورهایی می شود.

منبع: کلوب خبرنگاران

بدون شک ناباروری جهت همه ی افراد چه زن و چه مرد خبری ناراحت کننده

واژه های کلیدی: سلول های بنیادی | کروموزوم جنسی | استفاده | کروموزوم | ناباروری | فرزند | تبدیل | درمان ناباروری به علت ژنتیک

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا