آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدان

با پیشرفت علم پزشکی روش های مختلفی جهت به تاخیر انداخت وقت باروری در زن ها ایجاد شده است است که به همین علت زنان

آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدان

با پیشرفت علم پزشکی روش های مختلفی جهت به تاخیر انداخت وقت باروری در زن ها ایجاد شده است است که به همین علت زنان می توانند با مشورت با دکتر و دستور متخصص وقت بندی مناسب با توجه به ذخیره تخمدانی خود داشته باشند.

ذخیره تخمدانی

آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدان

کاهش ذخیره تخمدان میتواند به صورت کم کردن کیفیت یا کمیت تخمکها و یا پتانسیل باروری نمایان گردد و هنوز هیچ آزمون استانداردی به تنهایی جهت این ارزیابی تایید نشده هست. ذخیره تخمکهای ابتدایی در دوره جنینی تشکیل شده است تا هفته ۲۰ بارداری به ۶-۷ میلیون رسیده و سپس کم کردن یافته هست. در بدو تولد هر نوزاد دختر با یک میلیون اووسیت متولد می شود. این کم کردن همچنان ادامه یافته در ابتدای بلوغ به ۵۰۰۰۰۰ خواهد رسید. تفاوت فراوانی از جهت کمیت و کیفیت ذخیره تخمکها ، رزرو تخمدانی و وقت وقوع حوادث تولید مثلی مثل بلوغ و یائسگی بین زنان متفاوت وجود دارد. علاوه بر پرسشها محیطی، اجتماعی اقتصادی، عادتهای رفتاری و اشتباهات آناتومیک، پرسشها ژنتیک نیز در باروری افراد تاثیر گذارند. فرضیاتی در مورد ارتباط بعضی ژنهای خاص از جمله موتاسیون
BRCA1وکاهش رزرو تخمدانی مطرح است که جهت اثبات آنها نیاز به بررسیهای زیاد وجود دارد. مصرف سیگار از عادات مضری است که اثر آن بر کم کردن ذخیره تخمدان تایید شده است ولی کم کردن نشانگرهای ذخیره تخمدانی در مصرف آن هر لحظه رخ نمی دهد.

هورمون آنتی مولرین (AMH) چیست؟

هورمون مهار کننده ی مولرین در بافت بیضه ی مردان و تخمدان زنان تولید می شود و میزان آن برحسب سن و جنس متغیر هست. در زنان این هورمون بوسیله سلول های گرانولوزا در فولیکول های موجود در تخمدان ساخته می شود. اندازه گیری سطح این هورمون جهت ارزیابی تعداد  فولیکولهای باقیمانده (ذخیره) یا تخمک ها در تخمدان اهمیت دارد. ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله هورمون های سرمی FSH و AMH و سونوگرافی لگن انجام می گیرد. حساسیت آزمون AMH بسیار اوج است و حتی از این آزمون به تنهائی میتوان جهت غربالگری اولیه ذخیره تخمدانی استفاده کرد.

با پیشرفت علم پزشکی روش های مختلفی جهت به تاخیر انداخت وقت باروری در زن ها ایجاد شده است است که به همین علت زنان

اهمیت هورمون مهار کننده ی مولرین در انسان چیست؟

این هورمون در اوایل رشد جنین پسر به وسیله بافت بیضه تولید می شود و باعث رشد اندام های جنسی مردانه می شود، در حالیکه مانع از رشد اندام جنسی خانمانه می گردد AMH .در نوزادان پسر اوج است و تا ۲ سالگی اوج می ماند و سپس بتدریج کم کردن می یابد و در سن بلوغ به میزان حداقل خود می رسد.

در جنین دختر AMH تولید نمی شود و عدم حضور این هورمون اجازه می دهد که اندام جنسی خانمانه رشد کند. سطح این هورمون در دختران تا سن بلوغ پائین است در دوره ی پیش از بلوغ تولید آن در تخمدان ها شروع شده است و سطح آن زیاد کردن می یابد. سطح AMH بتدریج طی سالها کم کردن می یابد و در دوران پیش از یائسگی و شروع یائسگی تقریبا غیرقابل اندازه گیری خواهدبود.

 

اهمیت آزمون ذخیره تخمدان

عبارات مهم : درمان سرطان تخمدان – تخمدان پلی کیستیک

زنانی که ذخیره تخمدانی کم کردن یافته ای دارند دارای قدرت باروری پائینی میباشند و نیز در معرض خطر بیشتری جهت سقط جنین هستند AMH .در دوران باروری در زنان بسیار اهمیت دارد AMH .در تنظیم و تعادل اثر دوره ای FSH و LH در تخمدان و در نتیجه در تکامل و رسیدن تخمک نقش دارد. سنجش این هورمون می تواند در تخمین ذخیره ی تخمک و احتمال باردارشدن کمک کند.

چه افرادی باید آزمون ذخیره تخمدان دهند؟

زنان کمتر از ۳۸ سال که قصد دارند بارداری خود را بدلیل پرسشها شخصی و یا اجتماعی به تاخیر اندازند. چنین افرادی اگر در نتیجه انجام این آزمون مشخص شود که ذخیره تخمدانی پائینی دارند میباید سریعتر اقدام به باردار شدن کنند تا به این وسیله شانس موفقیت خود را در فرزند دار شدن زیاد کردن دهند. زنان مسن تر از ۴۰ سال کاندیدهای خوبی جهت انجام این آزمون نیستند لیکن آنها بطور طبیعی (بدلیل اوج بودن سن) دارای ذخیره تخمدانی کمتری هستند. گروه دیگری که کاندید جهت انجام این آزمون هستند زنانی هستند که در معرض خطر بالائی جهت کم کردن ذخیره تخمدانی هستند که مشمول بر افرادی است که سابقه خانوادگی جهت نارسائی تخمدان دارند و یا افرادی که مبتلا به بیماری های خودایمنی هستند و بالاخره افرادی که شیمی درمانی کرده اند و یا سابقه جراحی تخمدان دارند.

آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدان

سایر موارد کاربرد این آزمون عبارتند از:

  • ارزیابی فعالیت تخمدانی و باروری
  • ارزیابی سندرم تخمدان پلی کیستیک
  • پایش (مانیتورینگ) درمان سرطان تخمدان)تومورهای ترشح کننده( AMH
  • ارزیابی ناهنجاری جنینی و تشخیص جنسیت آن
  • پیش بینی شروع دوران یائسگی
  • ارزیابی فعالیت بیضه در نوزادان پسر

چه زمانی جهت انجام تست AMH مناسب است؟

از آنجا که AMH برخلاف FSH در طول سیکل ماهانه دارای نوسانات کمی است بنابراین در هر روز از سیکل ماهانه میتوان این آزمون را انجام داد.

 

با پیشرفت علم پزشکی روش های مختلفی جهت به تاخیر انداخت وقت باروری در زن ها ایجاد شده است است که به همین علت زنان

نمونه مناسب جهت انجام تست ذخیره تخمدان چیست؟

نمونه خون سیاهرگی که در آزمایشگاه از طریق خونگیری از سیاهرگ های سطحی به سادگی انجام می گیرد. جهت انجام آزمون رعایت شرایط خاصی مورد نیاز نیست.

تفسیر نتیجه آزمایش ذخیره تخمدان

 AMHدر سندرم تخمدان پلی کیستیک زیاد کردن می یابد.

 AMHدر بعضی از انواع سرطانهای تخمدان زیاد کردن می یابد.

آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدان

کاهش AMH در دوره ی درمان تومورهای تخمدان که این هورمون را تولید میکنند نشان دهنده ی اثربخشی درمان است.

تست AMH در فرآیند لقاح خارج رحمی (IVF) کاربرد دارد. میزان AMH با احتمال موفقیت IVF ارتباط دارد.

کاهش قابل ملاحظه در سطح AMH نشان دهنده ی شروع یائسگی است.

سطح هورمون AMH در دختربچه ها و بعد از یائسگی پائین است.

فقدان یا پائین بودن سطح این هورمون در پسربچه ها ممکن است در اثر اختلال در ژن AMH باشد و معمولا در صورت عدم رشد بیضه ها یا در اختلال در عملکرد بیضه ها دیده می شود. فقدان آندروژنها منجر به ناهنجاری دستگاه تناسلی و اندام های جنسی می شود.

طبیعی بودن سطح AMH و آندروژن ها در پسربچه هائی که بیضه ی آنها پائین نیامده به این معنی است که بیضه ها وجود دارند و فعالیت آنها هم طبیعی است ولی از نظر فیزیکی در جایگاه طبیعی خود قرار نگرفته اند.

 AMH توسط فولیکول در حال رشد در تخمدان با سرعت ثابتی تولید می شود و مقدار آن تحت تاثیر قرصهای ضدبارداری یا حاملگی قرار نمی گیرد.

هرگونه استفاده و کپی برداری با درج نام مجله پزشکی بی بی نیمز (لینک دهی مستقیم) مجاز می باشد.

مطالب مرتبط :

حاملگی خارج از رحم چه نشانه ها و درمان هایی دارد؟

زمانبندی نزدیکی جهت تخمک گذاری

باروری و تشخیص وقت تخمک گذاری

سفر در دوران حاملگی از راه هوایی

واژه های کلیدی: درمان سرطان تخمدان | تخمدان پلی کیستیک | شیمی درمانی | دوران یائسگی | تخمدان زنان | طبیعی | اندام | هورمون

آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدان

آشنایی با آزمایش ذخیره تخمدان

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا