رفتار صحیح با کودکانی که کتک می زنند

کودکم مرا کتک میزند…

رفتار صحیح با کودکانی که کتک می زنند

محدودش کنید.
اگر مادر هم همراه کودک عصبانی شود، کودک رفتار مادر را به خاطر می‌سپارد نه رفتار خودش را…

اما وقتی کودک را با مشکل تنها بگذارید،
ارتباط چشمی،بغل کردن یا حضورتان را از او بگیرید، بعد از چند بار تکرار نتیجه‌گیری می‌کند که امتیازهایی را از دست داده است.

?ممکن است دفعات اول حتی رفتار او تشدید شود اما صبوری شما می‌تواند او را زودتر به این باور برساند که رفتارش باید تغییر کند.

 

رفتار صحیح با کودکانی که کتک می زنند

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا