گریه اولیه نوزادان بر اساس زبان و نوای صبحت های والدین

بر اساس نتیجه های مطالعات تازه در آلمان، گریه نوزاد تازه متولد شده است که والدینش خوش نواتر صحبت می کنند نسبت به والدینی که صحبت آنها نوایی ندارد، آهنگین تر است.

گریه اولیه نوزادان بر اساس زبان و نوای صبحت های والدین

گریه اولیه نوزادان بر اساس زبان و نوای صبحت های والدین

نی نی سایت: بر اساس نتیجه های مطالعات تازه در آلمان، گریه نوزاد تازه متولد شده است که والدینش خوش نواتر صحبت می کنند نسبت به والدینی که صحبت آنها نوایی ندارد، آهنگین تر هست. زبان تونال، مانند چینی ماندارین که معنای کلمه بر اساس صداست بسیار پیچیده و سخت هست. به عنوان مثال، یک کلمه به ظاهر یکسان بر اساس صدا و زیر و بم و نوسانات، معنای متفاوتی پیدا می کند.

این در حالی است که تمامی زبان هایی که متصل به موزیک هستند، پیچیده اند، ولی بعضی از آنها نسبت به بقیه پیچیده ترند. ماندارین زبان رسمی چینی است و چهار صدای مهم دارد و زبان لامنسو، زبان مردم در غرب کامرون هشت صدای مهم دارد. کاتلین ورمک، نویسنده این بررسی در دانشگاه وورتسبورگ اظهار کرد: گریه نوزادانی که مادران آنها آهنگین صحبت می کنند، ملودی بیشتری دارد.

بر اساس این یافته ها، عوامل ژنتیکی بر عوامل خارجی تاثیرگذار هست. همچنین نوزادان قادر به یادگیری هر زبان گفتاری در جهان(هر چقدر هم که زبان پیچیده باشد) خواهند بود. در این مطالعه، محققان ۵۵ نوزاد از چین و ۲۱ نوزاد از کامرون را مورد مقایسه قرار دادند و گریه آنها را بررسی کردند.

گریه اولیه نوزادان بر اساس زبان و نوای صبحت های والدین

آنها دریافتند محیط مدرن، تلویزیون، گوشی های هوشمند و فناوری های مدرن و بر تصویر آن محیط روستایی که هیچ دستاورد فنی مدرن در آن یافت نمی شود در نوع زبان موثر هست. علاوه بر این، نوزادان در رحم مادر با زبان مادری آشنا می شوند و نخستین الگوهای ملودیک زبان را در گریه های خود نشان می دهند.


نی نی سایت

واژه های کلیدی: یادگیری | کامرون | والدین | مقایسه | مطالعه | نوزادان | نوزاد | والدین | محققان

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا