کودکان هوش خود را از مادرشان به ارث می‌برند

آیا شما هم فکر می کنید هوش فرزندان از پدر و مادر آن ها به ارث می رسد؟ اگر تصور شما این است

کودکان هوش خود را از مادرشان به ارث می‌برند

آیا شما هم فکر می کنید هوش فرزندان از پدر و مادر آن ها به ارث می رسد؟ اگر تصور شما این است که کودک هوش خود را از پدرش به ارث می برد، باید به شما بگوییم در اشتباه هستید. مطالعات انجام شده است نشان می دهد، پدر در به ارث رسیدن میزان هوش و ذکاوت به کودکان هیچ دخالتی ندارد.

کودکان هوش خود را از مادرشان به ارث می‌برند

کودکان هوش خود را از چه کسی به ارث می برندتحقیقات دانشمندان نشان می دهد که زنان به خاطر داشتن دو کروموزوم X احتمال بیشتری جهت انتقال ژن هوش به فرزندانشان دارند.این در حالی است که مردان فقط یک کروموزوم X دارند و علاوه بر این دانشمندان اکنون بر این باورند که ژن حامل عملکردهای شناختی پیشرفته که از پدر به ارث می رسد ممکن است به طور خودکار غیرفعال شوند.

مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از موش های اصلاح ژنتیک شده است نشان داد که کسانی که با یک دوز اضافی از ژن مادر به دنیا آمده اند مغزی بزرگ و جسمی کوچک دارند ولی این عنوان در مورد کسانی که این دوز اضافی را از پدرانشان به ارث برده اند بلعکس است یعنی مغزی با حجم کوچکتر و جسمی بزرگتر دارند.این عنوان یک پیوند نیرومند میان کودک و مادر ایجاد می کند و تصور می شود احساس امنیتی که به این واسطه در کودکان ایجاد می شود به آنها اجازه می دهد تا به کشف دنیا بپردازند و در حل پرسشها اعتماد به نفس داشته باشند.علاوه بر این، به گفته محققان مادران میل به دارند به کودکانشان در حل پرسشها کمک می کنند به جای اینکه آنها را راهنمایی کنند تا با استفاده از پتانسیل بالقوه خود به برطرف مشکلاتشان بپردازند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

واژه های کلیدی: اعتماد به نفس | دانشمندان | استفاده | کروموزوم | کودکان | مطالعات | احساس | به ارث بردن هوش

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا