کاردستی پروانه جهت فرزند ها

رنگ آمیزی | نگ آمیزی | کاردستی | اینترنت | استفاده | کودکان | پروانه

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

عبارات مهم : رنگ آمیزی – نگ آمیزی

آموزش کاردستی پروانه

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

کاردستی پروانه

وسایل مورد نیاز

مقوای رنگی

رنگ آمیزی | نگ آمیزی | کاردستی | اینترنت | استفاده | کودکان | پروانه

مداد یا خودکار

قیچی

گواش یا رنگ انگشتی (میتوان از هر رنگی استفاده کرد)

وسایل مورد نیاز جهت کاردستی پروانه

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

ابتدا یک مقوا را برمیداریم و از وسط تا می زنیم. سپس تصویر نیمی ار بدن پروانه را روی مقوا می کشیم و بعد دور آن را قیچی میکنیم.

آموزش کاردستی پروانه به کودکان

رنگ آمیزی | نگ آمیزی | کاردستی | اینترنت | استفاده | کودکان | پروانه

مقوا را باز میکنیم ..حالا یک پروانه کامل داریم.

کاردستی پروانه جهت کودک

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

حالا با رنگ انگشتی یا گواش بدن پروانه را تزیین می کنیم.

کاردستی پروانه

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

بال های پروانه را می توان با هر رنگی تزئین کرد. میتوان جهت رنگ آمیزی پروانه از کتاب ها یا اینترنت کمک گرفت.

آموزش کاردستی پروانه به فرزند ها

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

واژه های کلیدی: رنگ آمیزی | نگ آمیزی | کاردستی | اینترنت | استفاده | کودکان | پروانه | کاردستی | فرزند | تصویر | تزیین

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

کاردستی پروانه جهت فرزند ها

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا