کاردستی قشنگ با حبوبات

ماکارونی | کاردستی | استفاده | ماکارونی | کودکان | کاردستی | مختلف | تصویر | فعالیت | حبوبات

کاردستی قشنگ با حبوبات

کاردستی قشنگ با حبوبات

عبارات مهم : ماکارونی – کاردستی

کاردستی قشنگ با حبوبات

کاردستی قشنگ با حبوبات

با استفاده از غلات و خاک رس، و صفحات کتاب قدیمی یک کاردستی قشنگ جهت کودکتان بسازید.

وسایل مورد نیاز
عکس
خاک رس
غلات یا حبوبات مختلف

کاردستی جالب

ماکارونی | کاردستی | استفاده | ماکارونی | کودکان | کاردستی | مختلف | تصویر | فعالیت | حبوبات

در مرحله اول مورد نیاز است تصویر را با خاک رس پوشش دهیم.

ساخت کاردستی جهت کودکان

مرحله دوم مخلوطی از غلات متفاوت را تهیه کنید. ما از لوبیا، ماش و کنجد استفاده کردیم. حبوبات را روی تصویر بچسبانید.

کاردستی قشنگ با حبوبات

آموزش کاردستی به کودکان

برای اینکه تصویر خود را زیاد بیان کنید، به خاص اگر تصویر یک حیوانی یا محیط زیست را گزینش کرده باشید، تصویر را با مواد طبیعی مختلف، بذر، غلات، ماکارونی، آرد، دانه های گیاهی و گل های خشک و … پوشش دهید

ماکارونی | کاردستی | استفاده | ماکارونی | کودکان | کاردستی | مختلف | تصویر | فعالیت | حبوبات

کاردستی جهت کودکان

اگر فرزندتان از این فعالیت لذت ببرد، می توانید تصویرهای را پیچیده تر کنید، الگوهای جدیدی ایجاد کنید – شاهکارهای ایجاد کنید و اتاق خود را تزئین کنید.

کاردستی قشنگ با حبوبات

کاردستی زیبا

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

مرجع: ttcrafts.com

واژه های کلیدی: ماکارونی | کاردستی | استفاده | ماکارونی | کودکان | کاردستی | مختلف | تصویر | فعالیت | حبوبات

کاردستی قشنگ با حبوبات

کاردستی قشنگ با حبوبات

کاردستی قشنگ با حبوبات

کاردستی قشنگ با حبوبات

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا