چگونه خجالت کودک را درمان کنیم؟

کودک خجالتی کودک «مضطربی» است که باور دارد من بد هستم همه بد هستند، و این افراد بد اگر از بدی من اگاه شوند به من آسیب می

چگونه خجالت کودک را درمان کنیم؟

چگونه خجالت کودک را درمان کنیم؟

کودک خجالتی کودک «مضطربی» است که باور دارد من بد هستم همه بد هستند، و این افراد بد اگر از بدی من اگاه شوند به من آسیب می زنند. خجالت به معنی عدم حرمت نفس همراه با اضطراب می باشد.

بخش خانواده ایرانی تبیان

١) هر لحظه احساس کودک را تایید کنید، هنگامی که ترسید، نگوید این که وحشت نداره یا نترس، باید گفت میدونم می ترسی. در صورت نفی و رد احساس کودک، او به این نتیجه می رسد که من هیچی نمی فهمم، هر چه احساس می کنم اشتباه است و شروع به نفی احساس خود و شخصیت خود می کند .

به او احساس گناه ندهید. به عنوان نمونه خسته شدم از دستت، پیرم کردی، کاش بمیرم راحت بشم. به خاطر شما تو این خراب شده است موندم، تو هم لنگه فلانی هستی و…

٢) کودک را به صورت مستقیم تصحیح نکنید. هرگز او را جلوی دوستانش یا در برابر جمع یا حتی جلوی خواهر و برادرش اصلاح نکنید. اگر کلمه ایی گفت که اشتباه بود، در جمله ای از آن کلمه استفاده کنید. در صورت لزوم، در اتاقش به تنهایی راجع به کار اشتباهش صحبت کنید.

چگونه خجالت کودک را درمان کنیم؟

٣) هنگامی که با شما صحبت می کند به او توجه مخصوص نشان بدهید. اگر در حال تلفن حرف زدن، صحبت با دوستانتان، کار با کامپیوتر، یا تماشای تلویزیون هستید لحظه ای کارتان را متوقف کنید، به چشمانش نگاه کنید، و در صورت لزوم از او بخواهید بعد از اتمام کارتان با او صحبت خواهید کرد.

٤) از او بخواهید جهت تان کتاب بخواند، آواز بخواند، فیلمی که دیده را تعریف کند و نشان بدهید مشتاق شنیدن اید .

٥) هرگز به او یا کارهایش نخندید. مخصوصا در جمع حتی به کارهای بامزه ش نخندید مگر آنکه خودش این خواسته یا انتظار را داشته باشد.

٦) بعد از شش سالگی با کمک مربی، او را در زمینه یک ورزش «گروهی» مثل فوتبال یا بسکتبال بسازید تا از زمین ورزشی بدرخشد.

کودک خجالتی کودک «مضطربی» است که باور دارد من بد هستم همه بد هستند، و این افراد بد اگر از بدی من اگاه شوند به من آسیب می

۷) هرگز با فرزندتان درد دل نکنید.

۸) بدی دیگران مخصوصا همسر خود را هرگز به او نگویید.

۹) روزی ۵۰ بار به جا به موقع به او بگویید تو خوبی. تقدیر پسر خوبم، ممنونم دختر خوبم.

۱۰) از ظاهر او ایراد نگیرید و او را با کسی مقایسه نکنید.

۱۱) به خاطر اشتباهش او را تنبیه نکنید.

کودکان خجالتی بیش از قضاوت های منفی به قضاوت های مثبت محتاج اند

چگونه خجالت کودک را درمان کنیم؟

١۲) اجازه بدهید غلط های بی خطر کند و در صورت نیاز بدون منت کمکش کنید.

١۳) به او احساس گناه ندهید. به عنوان نمونه خسته شدم از دستت، پیرم کردی، کاش بمیرم راحت بشم. به خاطر شما تو این خراب شده است موندم، تو هم لنگه فلانی هستی و…

١۴) از کودک به عنوان جاسوس استفاده نکنید.

١۵) با او قهر نکنید.

کودک خجالتی کودک «مضطربی» است که باور دارد من بد هستم همه بد هستند، و این افراد بد اگر از بدی من اگاه شوند به من آسیب می

١۶) از خجالتی بودن او در جمع حرفی به میان نیاورید کودکان خجالتی در برابر حرف دیگران حساسند.

کودکان خجالتی بیش از قضاوت های منفی به قضاوت های مثبت محتاج اند.

۱۷) در پی هر پیشرفت کوچکی او را تحسین کنید. «به تو افتخار می کنم که».


چگونه خجالت کودک را درمان کنیم؟

منبع : ماهنامه کودک

واژه های کلیدی: خجالتی بودن | استفاده | کودکان | چگونه | قضاوت | احساس |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا