چه کار کنیم کودک از آمپول زدن نترسد؟

کودکان فکر می کنند آمپول مانند چاقو بدنشان را پاره خواهد کرد، ولی اگر طول سوزن را نشانشان بدهیم و به جای بدن از یک پرتقال جهت نمایش

چه کار کنیم کودک از آمپول زدن نترسد؟

چه کار کنیم کودک از آمپول زدن نترسد؟

کودکان فکر می کنند آمپول مانند چاقو بدنشان را پاره خواهد کرد، ولی اگر طول سوزن را نشانشان بدهیم و به جای بدن از یک پرتقال جهت نمایش نحوه تزریق استفاده کنیم، متوجه خواهند شد که سوزن فقط تا زیر پوست آن ها نفوذ می کند نه بیشتر.

بخش خانواده ایرانی تبیان

تزریق آمپول جهت هیچ کس لذت بخش نیست. دیدن خون و دکتری که روپوش سفید بر تن دارد و حتی محیط بیمارستان می تواند جهت بسیاری از مردم ترسناک باشد؛ ولی بااین وجود، می توانید به فرزندتان کمک کنید تا در مورد درمان پزشکی، احساس بهتری داشته باشد و آن را با شکیبایی بپذیرد.

مشاهده کودکانی که از آمپول نمی ترسند از موثرترین راه ها جهت غلبه بر این نوع وحشت می باشد.

در اینباره با عاطفه کیانی نژاد، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به گفتگو نشسته که در ادامه می خوانید: وی در ابتدا گفت: پندارهای نادرست را عوض کردن دهید. حقیقت را بگویید. کودکان فکر می کنند خونریزی منجر به فوت آن ها می شود. به فرزندانتان بگویید حدود چهار لیتر خون در بدن در حال گردش است و همین خون داروهای تزریق شده است را به سراسر بدن می رساند.

چه کار کنیم کودک از آمپول زدن نترسد؟

کودکان فکر می کنند آمپول مانند چاقو بدنشان را پاره خواهد کرد، ولی اگر طول سوزن را نشانشان بدهیم و به جای بدن از یک پرتقال جهت نمایش نحوه تزریق استفاده کنیم، متوجه خواهند شد که سوزن فقط تا زیر پوست آن ها نفوذ می کند نه بیشتر.

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با بیان این توصیه که «مهارت های غلبه بر وحشت را به کودک بیاموزید»، ادامه داد: توضیح دهید اگر ماهیچه هایش را شل کند درد کمتری را احساس می کند. از او بخواهید قبل از تزریق نفس عمیقی بکشد و آهسته آهسته نفسش را بیرون دهد. هیچ گاه تلاش نکنید کودک را گول بزنید. لیکن موجب سلب اعتمادش از شما خواهد شد مثلاً به او نگویید “درد ندارد یا قرار نیست آمپول بزنی”! به ترتیب مراحل زیر را را بازسازی کنید و تصویر بگیرید.

۱. بر روی صندلی نشسته اید و آستین خود را اوج زده اید.

۲. پرستار با روپوش سفید به شما نزدیک می شود.

کودکان فکر می کنند آمپول مانند چاقو بدنشان را پاره خواهد کرد، ولی اگر طول سوزن را نشانشان بدهیم و به جای بدن از یک پرتقال جهت نمایش

۳. پرستار در حال پر کردن آمپول است.

۴. آمپول را به بازوی شما نزدیک می کند.

۵. سوزن در داخل دست شما فرو رفته است.

از کودک بخواهید به تصویر ها نگاه کند و در هر مرحله میزان ترسش را جویا شوید. اگر میزان اضطراب او زیاد نبود، تصویر بعدی را نشان دهید. این تمرین را آن قدر انجام دهید که مشکلی در نگاه کردن به چنین تصویر هایی نداشته باشد.

احساس خوشایندی را در مورد دکتر و بیمارستان به کودک القا کنید

کیانی نژاد خاطرنشان کرد:وسایل پزشکی را به او نشان دهید. یک آمپول تهیه کنید و روش کار آن را به او نشان دهید. کودک را از نزدیک با تزریقات آشنا کنید.

چه کار کنیم کودک از آمپول زدن نترسد؟

کودک را به یک مرکز بهداشتی انتقال خون ببرید و از کارکنان آنجا خواهش کنید در این راه به شما کمک گنند. مشاهده کودکانی که از آمپول نمی ترسند از موثرترین راه ها جهت غلبه بر این نوع وحشت می باشد. اگر در آن لحظه فرزندتان احساس سرگیجه یا غش کردن را دارد به صورت نشسته یا خوابیده تزریقات را به او نشان دهید. در این مواقع از روش های کسب آرامش مثل شل کردن عضلات استفاده نکنید، لیکن این تمرین ها با کم کردن فشارخون و سرگیجه، غش کردن را تسهیل می کند.

وی در آخر توصیه کرد:احساس خوشایندی را در مورد دکتر و بیمارستان به کودک القا کنید. کودک را به طور منظم نزد دکتر ببرید حتی زمانی که سالم هست. در نتیجه کودک درمی یابد که دکتر مراقب سلامتی فرزند هاست. هدیه ای تهیه کنید و مخفیانه به دکتر بدهید تا او به عنوان پاداش یه کودک بدهد.


منبع : سلامت نیوز

کودکان فکر می کنند آمپول مانند چاقو بدنشان را پاره خواهد کرد، ولی اگر طول سوزن را نشانشان بدهیم و به جای بدن از یک پرتقال جهت نمایش

واژه های کلیدی: روانشناسی | بیمارستان | استفاده | کودکان | تصویر | تزریق | احساس | سرگیجه

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا