پول تو جیبی کودک هفتگی یا ماهانه؟

اسباب بازی | دوران کودکی | والدین | نوجوان | مدیریت | روزانه | اقتصاد | فرزندان | اقتصادی | فرزند | زندگی

پول تو جیبی کودک هفتگی یا ماهانه؟

پول تو جیبی کودک هفتگی یا ماهانه؟

عبارات مهم : اسباب بازی – دوران کودکی

پول توجیبی، نوعی درس اقتصاد در دوران نخست زندگی است

پول تو جیبی کودک هفتگی یا ماهانه؟

در تمام دنیا مردم به فرزندان خود پول توجیبی می دهند. بعضی روزانه، بعضی هفتگی و عده دیگر ماهانه به فرزند خود مبلغی می دهند.

کودک یا نوجوان باید پول خود را جهت آن بازه زمانی تقسیم بندی کند تا با مسئله مواجه نشود. هستند والدینی که به فرزندان خود مبالغ نجومی می دهند و همچنین والدین دیگری هستند که مبلغ خاصی جهت فرزند در نظر نمی گیرند. عملکرد هیچ کدام درست نیست. کار صحیح را والدینی انجام می دهند که مبالغی معقول به فرزند خود می دهند، ولی فلسفه پول توجیبی چیست؟

درس اقتصاد: پول توجیبی، نوعی درس اقتصاد در دوران نخست زندگی هست. یک کودک دوست دارد جهت خود اسباب بازی خاصی بخرد که به طورمعمول جهت او نمی خرند. او یاد می گیرد اگر آن اسباب بازی خاص را می خواهد، باید پول توجیبی اش را بعد انداز کند و یک سری خرج ها را فراموش کند تا به خواسته خود برسد. این عالی ترین کلاس درس جهت اوست.

کودک یا نوجوان باید پول خود را جهت آن بازه زمانی تقسیم بندی کند تا با مسئله مواجه نشود

حقیقت دنیا: علت نمی شود اگر والدین بسیار ثروتمندند، مبلغی کلان به عنوان پول توجیبی بدهند یا هر از گاهی مخارج متفاوت او را متقبل شوند. هر پدرومادری در هر شرایط اقتصادی باید مبلغی معقول به فرزندان خود بدهد تا او از همان دوران کودکی حقیقت زندگی را بشناسد. مبلغ پول توجیبی باید به نحوی باشد که فرزند با رعایت اقتصاد بتواند آن را مدیریت کند؛نه آن قدر زیاد که کار به ولنگاری برسد و نه آن قدر کم که بودونبودش تفاوت چندانی نداشته باشد.

هفتگی یا ماهانه؟ برخی والدین به فرزند خود به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه پول می دهند، ولی عالی ترین طریق آن ماهانه هست. حقوق ماهانه است و مدیریت آن تا آخر ماه دانشی است که هرکس باید در سنین کم بیاموزد. بعد بهتر هست، والدین پول توجیبی فرزند را به صورت ماهانه بدهند.

پس انداز هدفمند: بچه ها اگر بخواهند، می توانند خوراکی را از منزل به مدرسه ببرند و از بوفه چیزی نخرند. بجز خوراکی هم خرج خاص دیگری ندارند. بعد والدین باید آنها را تشویق به جمع کردن پول توجیبی کنند تا بعدها بتوانند هر چه را که دلخواهشان می خواهد، بخرند. والدین جهت تشویق زیاد می توانند وعده کنند، اگر فرزند پولش را جمع کرد و قصد خرید داشت، به او کمک کنند و مابقی پول را بپردازند. این کار فرزند را تشویق به پول جمع کردن می کند.

پول یا وقت؟ برخی والدین تمام وقت خود را صرف کارکردن می کنند تا جهت فرزندان رفاه به همراه بیاورند. موفق می شوند و می توانند نبود خود را با پول خرج کردن جهت آنها پرکنند، ولی آیا براستی پول زیاد جبران غیبت والدین را می کند؟ هرگز. والدین خوب به فرزندان خود مبالغ معقول پول توجیبی می دهند و درعوض، وقت بیشتری را صرف بودن در کنار فرزندان ارزش می کنند.

منبع: روزنامه جام جم

اسباب بازی | دوران کودکی | والدین | نوجوان | مدیریت | روزانه | اقتصاد | فرزندان | اقتصادی | فرزند | زندگی

واژه های کلیدی: اسباب بازی | دوران کودکی | والدین | نوجوان | مدیریت | روزانه | اقتصاد | فرزندان | اقتصادی | فرزند | زندگی

پول تو جیبی کودک هفتگی یا ماهانه؟

پول تو جیبی کودک هفتگی یا ماهانه؟

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا