پرخاشگری در کودکان نوپا

احساسات | پرخاشگری | کودکان | عصبانیت | احساسات | چگونه | روانشناسی کودکان

پرخاشگری در کودکان نوپا

پرخاشگری در کودکان نوپا

عبارات مهم : احساسات – پرخاشگری

رفتار بی ادبانه کودک نوپا در این مرحله از رشد کاملا طبیعی و نرمال است

پرخاشگری در کودکان نوپا

معرفی واکنش‌ها
در حدود ۲۰ ماهگی (کمی سریعتر یا کمی دیرتر)، متوجه رفتارهایی مانند هل دادن، مشت زدن و لگد زدن در کودک خواهید شد.

این رفتارها معمولا زمانی اتفاق می افتند که اوضاع آن طور که کودک توقع دارد، پیش نمی رود.

علت واکنش‌ها
رفتار بی ادبانه کودک نوپای شما در این مرحله از رشد کاملا طبیعی و نرمال هست. کودک در این مرحله شروع به اثبات استقلال خود می کند.

این نوع واکنش‌ها تنها روشی است که کودک جهت مقابله با سرخوردگی می شناسد.

علاوه بر این، کنترل ضعیف تکانه ای، ناتوانی در آینده نگری عواقب اعمالی که انجام می دهد و کنجکاوی در مورد علت و معلول از دلایل دیگری هستند که آتش جنگ را شعله ور می کنند.

احساسات | پرخاشگری | کودکان | عصبانیت | احساسات | چگونه | روانشناسی کودکان

آنچه باید بدانید
صرف نظر از اینکه واکنش‌ها کودک چگونه به نظر می رسد، این واکنش‌ها پرخاشگرانه از روی بدخواهی کودک نیست. کودکان نوپا به طور کلی در مورد احساسات و عواطف دیگران ناآگاه هستند، آنها راه بهتری نمی شناسند.

با این حال به محض اینکه احساس کردید واکنش‌ها پرخاشگرانه کودک شدت یافته هست، حتما با دکتر کودک مشورت کنید.

در حدود ۲۰ ماهگی، متوجه رفتارهایی مانند هل دادن، مشت زدن و لگد زدن در کودک خواهید شد

برخورد مناسب
دفعه بعدی که کودک همبازی اش را با مشت یا لگد زد، کارها زیر را انجام دهید:

پرخاشگری در کودکان نوپا

در قدم اول از سلامت قربانی اطمینان حاصل کنید و اگر مورد نیاز است او را در آغوش بگیرید و نوازش کنید. در قدم بعدی، کودک را به گوشه ای ببرید و به طور مختصر برایش توضیح دهید که رفتارش اشتباه بوده هست. با صدای آرام ولی محکم و جدی به کودک بگویید: «وقتی دوستت را می زنی، او دردش می گیرد، به همین خاطر ما نباید هیچ کس را بزنیم.»

به کودک هشدار دهید که در صورت تکرار رفتارش باید انتظار عواقب آن را داشته باشد و در صورت تکرار واکنش‌ها به وسیله کودک، حتما به آنچه گفته اید، عمل کنید. همراه کودک مشغول انجام فعالیت دیگری مانند ساختن کاردستی یا یک میان وعده راحت شوید.

جلوگیری از واکنش‌ها
به رفتارهای خوب با جایزه، لبخند و یا آغوش پاداش دهید.

احساسات | پرخاشگری | کودکان | عصبانیت | احساسات | چگونه | روانشناسی کودکان

اگر کودک فقط زمانی که واکنش‌ها بدی انجام می دهد، توجه شما را جلب کند، هیچ انگیزه ای جهت عوض کردن نخواهد داشت.

احساسات کودک را در قالب کلمات بیان کنید.

کودک را متوجه این عنوان کنید

در حالی که آسیب رساندن و زدن دیگران قابل قبول نیست ولی تجربه احساسات و عواطف شدید مانند خشم و عصبانیت، سرخوردگی و ناامیدی، یا ناراحتی اشکالی ندارد.

پرخاشگری در کودکان نوپا

می توانید به کودک بگویید: «می دانم از اینکه نمی توانی با قطار بازی کنی، عصبانی هستی. عصبانی بودن هیچ اشکالی ندارد ولی زدن دیگران قابل قبول نیست.»

انرژی مضاعف کودک را به سمت فعالیت های بی خطر مانند رقصیدن با موسیقی شاد، دویدن و بازی کردن در فضای باز هدایت کنید. حتما پیش از اینکه کودک بخواهد با همسالانش بازی کنید از اینکه خوب خوابیده و غذا خورده هست، اطمینان حاصل کنید و اگر در طول بازی متوجه نشانه های خستگی در کودک شدید، او را از بازی خارج کنید.

نکته:

حتی کودکان نوپایی که از نظر اجتماعی بسیار سازگار هستند هم ممکن است در صورت خستگی یا گرسنگی کنترل خودشان را از دست بدهند. الگوی خوبی جهت کودک باشید و به او نشان دهید چگونه ناسازگاری ها را با استفاده از کلمات و سازش و مسامحه حل و فصل می کنید.

مهمترین توصیه ای که هیچگاه نباید آن را از یاد ببرید این است که به هیچ عنوان کودک را نزنید

چگونه می توانید انتظار داشته باشید کودک یاد بگیرید که زدن بد است در حالی که خودتان این کار را انجام می دهید؟

منبع: tasalamati.com

واژه های کلیدی: احساسات | پرخاشگری | کودکان | عصبانیت | احساسات | چگونه | روانشناسی کودکان

پرخاشگری در کودکان نوپا

پرخاشگری در کودکان نوپا

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا