نگذارید کودکانتان شمارو بزنند!!!

?هرگز اجازه ندهید کودکتان شما را بزند!

نگذارید کودکانتان شمارو بزنند!!!

 

? گاهی والدین برای اینکه خشم فرزندشان کم شود اجازه میدهند کودک، آنها را بزند.

?استدلالشان هم این است که دستان او کوچک و خشمش زیاد است ما که دردمان نمی آید بگذار او آرام شود.

?غافل از اینکه کودک بعد از زدن والدین، احساس گناه می کند و یا احساس نگرانی از مقابله به مثل والدین پیدا می کند.

?حتی اگر چنین نباشد، پس از آن یاد می گیرد تنها راه فرونشاندن خشم کتک زدن است .

?اگر مادر کودکش را بزند، ضرر آن کمتر از وقتی است که کودک دست روی مادر یا پدر بلند کند.

?والدین در این مواقع باید بگویند: نزن! هرگز به تو اجازه نمی دهم این کار را بکنی. اگر ناراحتی با حرف زدن به من بگو.

? اگر کودک کوچکتر از آن است که متوجه شود، کافی است بگویید: نزن! زدن کار خوبی نیست و دستهایش را بگیرید.

 

نگذارید کودکانتان شمارو بزنند!!!

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا