نحوه ی تقویت اراده از کودکی

یکی از توانایی هایی که در انسان باید پرورش یابد اراده هست. اراده نیروی وابسته به عقل هست، که هر چه نیرومند تر گردد، انسان بهتر می تواند کارهای خود را با موفقیت به آخر برساند.

نحوه ی تقویت اراده از کودکی

نحوه ی تقویت اراده از کودکی

یکی از توانایی هایی که در انسان باید پرورش یابد اراده هست. اراده نیروی وابسته به عقل هست، که هر چه نیرومند تر گردد، انسان بهتر می تواند کارهای خود را با موفقیت به آخر برساند.

بخش خانواده ایرانی تبیان

به عقیده «گوته» شاعر، ادیب و نویسنده آلمانی:

در هر کاری شرط مهم دانستن اراده نیرومند هست. شرایط دیگر چندان اهمیتی ندارد.

اگر کسی از امکانات خوبی جهت تحصیل برخوردار بوده، ولی اراده باز کردن کتاب را نداشته باشد، نمی تواند به موفقیت دست یابد، بعد باید از دوران کودکی اراده خود را نیرومند نماید. اگر کودک اراده ضعیفی داشته باشد در آینده هم در رسیدن به موفقیت های شغلی و هم در حفظ ایمان و عقیده خود دچار مسئله می شود چنین فردی در برابر پرسشها و شکست ها شانه خالی کرده، تاب مقاومت در برابر گناه، افعال زشت، افکار انحرافی و تهاجم فرهنگی را ندارد. به آسانی از آن استقبال می کند و سعادت دنیوی و اخروی خود را تباه می سازد. از طرفی، بی ارادگی در کودک موجب می شود، حتی اگر استعداد خوبی داشته باشد ولی جهت انجام کارها، خود را فاقد توانایی دیده پیشرفت و موفقیت را از خود دور می پندارد؛ فردی سربار جامعه و خانواده پرورش یافته، در نهایت به سمت انحرافات و جرائم سوق پیدا می کند. «انوره دو…باالزاک» نویسنده نامدار فرانسوی در این باره می گوید:

نحوه ی تقویت اراده از کودکی

استعداد شگرف، بدون اراده آهنین معنا و مفهوم ندارد.

اگر کودک اراده ضعیفی داشته باشد در آینده هم در رسیدن به موفقیت های شغلی و هم در حفظ ایمان و عقیده خود دچار مسئله می شود

اراده آهنین داشتن خوب هست؛ ولی قرار گرفتن اراده در مسیر صحیح، می تواند موجب سعادت گردد. انسان، به وسیله اراده می تواند راه خیر و شر را گزینش کند و از استعدادهایش در مسیر خیر بهره ببرد یا آن ها را به سمت تباهی سوق دهد.

مقصود از تقویت اراده، در این بحث، تقویت اراده، در مسیر دینی، اسلامی و عقلی هست؛ یعنی پرورش کودک به گونه ای که اراده او، در جهت گزینش عالی ترین راه تقویت شود؛ در ذیل به بعضی از اقداماتی که والدین می توانند در مسیر رسیدن به نشانه به کار ببرند، اشاره می شود:

یکی از توانایی هایی که در انسان باید پرورش یابد اراده هست. اراده نیروی وابسته به عقل هست، که هر چه نیرومند تر گردد، انسان بهتر می تواند کارهای خود را با موفقیت به آخر برساند.

– واگذاری کارهایی متناسب با توانایی طفل و پی گیری آن ها تا اتمام آن؛

– برنامه ریزی در امور متفاوت مثل تماشای کارتون، بازی، نقاشی و…؛

– تشویق در حین انجام فعالیت و گاه دادن هدیه ای کوچک؛

– صبور بودن و انتقاد نداشتن؛

– تلقین جمله «تو می توانی».


نحوه ی تقویت اراده از کودکی

منبع : کتاب عطیه الهی/ فاطمه سادات آقا میری

واژه های کلیدی: دوران کودکی | تقویت اراده | موفقیت |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا