فرزندتان را جهت پذیرش فرزند تازه آماده کنید

کودکان در برابر ورود فرزند تازه تصویر العمل هایی متفاوتی نشان می دهند. پرسشها مرسوم آن ها عبارت است از لجبازی، قشقرق به پا کردن، جنبش پذیری، واکنش‌ها

فرزندتان را جهت پذیرش فرزند تازه آماده کنید

فرزندتان را جهت پذیرش فرزند تازه آماده کنید

کودکان در برابر ورود فرزند تازه تصویر العمل هایی متفاوتی نشان می دهند. پرسشها مرسوم آن ها عبارت است از لجبازی، قشقرق به پا کردن، جنبش پذیری، واکنش‌ها خشن با شیرخوار، چسبیدن به مادر و اضطراب جدایی، پرسشها مربوط به دستشویی رفتن و شب ادراری، پرسشها خواب و تغذیه، رفتارهای بچگانه مثل درخواست پستانک و شیشه شیر و یا کودکانه صحبت کردن. باید توجه داشت که کودک جهت سازگاری با شرایط تازه نیاز به وقت دارد.

بخش خانواده ایرانی تبیان

پیدایش تغییرات در زندگی افراد، پیامدهایی را به همراه دارد و تولد نوزاد کوچک در خانواده از این امر مستثنی نیست و ممکن است در روابط والدین با فرزند اول اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد تغییراتی در واکنش‌ها کودک شود.

احتمالا شما پدر و مادر عزیز که یک فرزند دارید و منتظر فرزند دوم خود می باشید به این فکر می کنید که با ورود فرزند تازه به خانواده چه رفتاری را با فرزند اول خود داشته باشید. فرزند اول شما چه رفتاری خواهد داشت؟ چگونه می توانید حسادت و ناسازگار را در فرزند اول خود به حداقل ممکن برسانید.

اگر می گوید نوزاد را دوست ندارم، به او نگویید این احساس بد هست. بلکه اجازه ابراز این احساس را بدهید و مجادله نکنید

فرزندتان را جهت پذیرش فرزند تازه آماده کنید

با توجه به اهمیت عنوان در اینباره با عاطفه کیانی نژاد، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به گفتگو نشسته شده است است که در ادامه می خوانید:

وی در ابتدا گفت::کودکان در برابر ورود فرزند تازه تصویر العمل هایی متفاوتی نشان می دهند. پرسشها مرسوم آن ها عبارت است از لجبازی، قشقرق به پا کردن، جنبش پذیری، واکنش‌ها خشن با شیرخوار، چسبیدن به مادر و اضطراب جدایی، پرسشها مربوط به دستشویی رفتن و شب ادراری، پرسشها خواب و تغذیه، رفتارهای بچگانه مثل درخواست پستانک و شیشه شیر و یا کودکانه صحبت کردن. باید توجه داشت که کودک جهت سازگاری با شرایط تازه نیاز به وقت دارد.

رابطه کودک با والدین به علت ورود خواهر یا برادر تازه عوض کردن خواهد کرد و شاید در این هنگام نسبت به نوزاد احساس رنجش کند. حتی ممکن است به علت کم شدن توجه، کودک احساس کند که والدین دیگر او را دوست ندارند و در این هنگام رفتارهای بچگانه از خود بروز دهد؛ از جمله مکیدن شست، با شیشه شیر خوردن و درخواست این که مادر در دهان او غذا بگذارد. این واکنش‌ها ها نشانگر میل به کودک جهت کسب توجه پدر و مادر هست. توجه اضافی در این موارد باعث تشویق این گونه اعمال و استمرار آن ها خواهد شد. از توجه کردن خارج از حد به رفتارهای بچگانه کودک جداً بپرهیزید.

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در پاسخ به این پرسش که «چگونه با پرسشها ناسازگاری فرزند اول رو به رو شویم»، خاطرنشان کرد:

کودکان در برابر ورود فرزند تازه تصویر العمل هایی متفاوتی نشان می دهند. پرسشها مرسوم آن ها عبارت است از لجبازی، قشقرق به پا کردن، جنبش پذیری، واکنش‌ها

جهت از بین رفتن پرسشها باید بعضی نکات را انجام دهید که عبارتند از:

۱. احساس کـودک را درک کنید: اگر می گوید نوزاد را دوست ندارم، به او نگویید این احساس بد هست. بلکه اجازه ابراز این احساس را بدهید و مجادله نکنید؛ حتی گاهی با احساس او همراه شوید و نامطلوب بودن حضور یک فرزند تازه در جمع خانوادگی را تصدیق کنید.

۲. آرامــش کــودک را تحسیـن کنید: اگر کودک بیش از ۳۰ دقیقه آرام مانده هست، به کنارش بروید و با او باشید. جهت تشویق وی برنامه ریزی کنید.

۳. در رفتارهایتان باثبات باشید: عقیده خود را نسبت به وجود انضباط در کودک مشخص کنید. هنگام مشاهده واکنش‌ها نامناسب، تصویر العمل سریع نشان دهید. با کودک بحث نکنید و غر نزنید بلکه عمل کنید. او باید بداند که چه رفتاری از نظر والدینش مطلوب و مورد انتظار هست. پدر و مادر باید در واکنش‌ها تربیتی با کودک هماهنگ باشند.

۴. بعضی از رفتـارهای نامناسب کـودک را نادیده بگیرید: بعضی از واکنش‌ها ها مانند کودکانه صحبت کردن را نادیده بگیرید. هنگام انجام رفتارهای بچگانه با کودک صحبت نکنید و به او نگاه نکنید. در این وقت از اتاق خارج شوید یا به کار خود بپردازید. واکنش‌ها مطلوب کودک را تشویق کنید.

۵. در بــرابـر بد رفتاری های جدی کودک تصویر العمل سـریع نشان دهید: رفتارهایی مانند صدمه زدن به نوزاد باید سریع پاسخ داده شود. کودک بایستی بفهمد که آسیب رساندن به نوزاد پذیرفتنی نیست و با انضباط خاصی با او برخورد خواهد شد.

فرزندتان را جهت پذیرش فرزند تازه آماده کنید

۶. برنامه ای ترتیب دهید که فرزند اولتان اوقات زیادی را با پدرش تنها باشد.

۷. کودک را درگیر مسئولیت های مربوط به فرزند تازه کنید و او را دراین کار همراهی و تشویق نمایید.

۸. کتاب های مربوط به اطفال شیرخواره و کوچک را جهت فرزندتان بخوانید.

۹. بگذارید که فـرزند اولتان یک فرزند باقی بماند و دوران خوش و خاطره انگیــز خردسالی اش حفظ شود.

کودکان در برابر ورود فرزند تازه تصویر العمل هایی متفاوتی نشان می دهند. پرسشها مرسوم آن ها عبارت است از لجبازی، قشقرق به پا کردن، جنبش پذیری، واکنش‌ها

۱۰. خودتان را آماده مواجهه با بداخلاقی ها، خشم ها، تندخویی ها، بی حوصلگی ها و ترشرویی های او کنید.

۱۱. به او مزایای خواهر یا برادر بزرگتر بودن را نشان دهید.

رفتارهایی مانند صدمه زدن به نوزاد باید سریع پاسخ داده شود. کودک بایستی بفهمد که آسیب رساندن به نوزاد پذیرفتنی نیست و با انضباط خاصی با او برخورد خواهد شد.

کیانی نژاد عنوان کرد: فرزند اولتان را درگیر فعالیت هایی کنید که قادر به انجامشان است و می تواند او را از فرزند تازه متولد شده است مجزا کند، و به این ترتیب این خبر را به او برسانید که، چون دیگر یک طفل کوچک نیست، می تواند کارهای خاصی را انجام دهد. او را در آغوش بگیرید، درحالی که برایش کتاب می خوانید تصویر هایش را به او نشان دهید، یک جدول یا معمای راحت را باهم حل کنید و دیگر فعالیت هایی را با او انجام دهید که لازمه و متناسب با سن و رشدش هستند، به این ترتیب، شور و شوق او از بزرگ شدنش و انجام کارهایی ادامه پیدا می کند که هنگامی که نوزاد بود قادر به انجامشان نبود، ولی حالا از توانایی انجام آن برخوردار است.

فرزندتان را جهت پذیرش فرزند تازه آماده کنید

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در آخر گفت:: خواه فرزند جدیدی به جمع خانواده اضافه شود و یا فرزند نوجوانتان به قصد تشکیل زندگی یا ادامه تحصیل، جمع خانواده را ترک کند، همواره عوض کردن و تحولات در خانواده ها نیازمند سازگاری های بنیادین و ریشه ای روانی، ذهنی، معنوی و جسمانی هستند. به دنیا آمدن فرزند تازه احساسات خاصی را در فرزندان قبلی بوجود می آورد. بروز نوعی حسادت در این موقعیت می تواند طبیعی باشد، ولی عملکرد شما و عدم غفلت از فرزند قبلی همه ی اعضاء خانواده را در گذر از این موقعیت یاری می کند.


منبع : فردا نیوز

واژه های کلیدی: خانواده | احساسات | والدین | فرزندان | نوزاد | فرزند | تصویر | تشویق | احساس | والدین

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا