عدم تقارن سر و صورت نوزاد و جلوگیری از آن

عدم تقارن سر یعنی هنگامی که جمجمه، شکل نامتقارن دیده می شود. گاهی یک نوزاد نامتقارنی خفیفی در سر دارد که چندان قابل

عدم تقارن سر و صورت نوزاد و جلوگیری از آن

عدم تقارن سر یعنی هنگامی که جمجمه، شکل نامتقارن دیده می شود. گاهی یک نوزاد نامتقارنی خفیفی در سر دارد که چندان قابل تشخیص نیست ولی بعضی از کودکان دارای درصد شدید تری از این نامتقارنی بوده و باید جهت درمان آن فکری کرد. با بی بی نیمز همراه باشید.

عدم تقارن سر و صورت نوزاد و جلوگیری از آن

علت عدم تقارن سر و صورت نوزاد

جمجمه در نوزادان بسیار نرم هست. زمانی که آنها در یک پوزیشن به مدت طولانی و مکرر باقی می مانند، مغز در جهتی که حداقل مقاومت را دارد رشد می کند.  شکل جمجمه بر اساس رشد مغز هست. این حالت فرم غیرعادی سر را ایجاد می کند با برآمدگی در سمت پیشانی، تخت شدن پشت سر و راستای غیر طبیعی چشم ها.  این عوض کردن طی وقت اتفاق می افتد و به ندرت در هنگام تولد وجود دارد. این عوض کردن شکل سر اکتسابی است و مرتبط با زمینه ژنتیکی یا مواظبت والدین نیست.

تغییر شکل های سر و عدم تقارن ها بسیار متداول هستند. زیاد آنها به وسیله افراد اطراف قابل مشاهده نیستند. بعضی عدم تقارن ها در خانواده ها وجود دارد و مسئله ای تلقی نمی شود. با این حال، در سال های اخیر، از آنجایی که انجمن آمریکایی پزشکان کودکان توصیه می کند که تمام کودکان باید جهت کم کردن شیوع فوت نوزادی ناگهانی روی کمر خود بخوابند، زیاد کردن قابل توجهی در شیوع عوض کردن شکل های سر وجود داشته است که قابل توجه ترین آن پلاگیوسفالی وضعیتی هست. در این بیماری در اکثر موارد جراحی بافایده نیست. عوض کردن شکل سر به این خاطر اتفاق می افتد که کودک وقت قابل توجهی روی کمر خود واقع شده است است و سر او به یک طرف چرخیده است و کم کردن در حرکت یا عوض کردن اوضاع دیده می شود. این حالت تنها طی خواب اتفاق نمی افتد بلکه حتی زمانی که کودک در تاب های اتوماتیک، کریر صندلی ماشین یا کالسکه جهت دوره های وقت طولانی عوض کردن نکرده اوضاع قرار می گیرد، هم اتفاق می افتد.

آیا آسیب مغزی همراه با این شرایط وجود دارد؟

نه – آسیب مغزی همراه با تغییرات شکل وضعیتی سر یا بدشکلی وجود ندارد. این به این معنی است که کودکان با اختلالات نورولوژیکی مشمول بر آسیب مغز ممکن است عوض کردن شکل های بد شکل سر داشته باشند ولی آنها نتیجه آسیب مغزی هستند نه علت آن.

عدم تقارن سر یعنی هنگامی که جمجمه، شکل نامتقارن دیده می شود. گاهی یک نوزاد نامتقارنی خفیفی در سر دارد که چندان قابل

تست های تشخیص عدم تقارن سر و صورت نوزاد

تشخیص پلاگیوسفالی وضعیتی عمدتا بالینی هست. گاهی زمانی که ارزیابی بالینی سخت هست، اشعه های ایکس راحت جمجمه می تواند گرفته شود تا حضور یا نبود شیارهای جمجمه باز ارزیابی شود که مشابه با نگاه به صفحات رشدی مفاصل در استخوان های بزرگ هست. زمانی که اشعه های ایکس گرفته می شود، شما می توانید ببینید که آیا شیارها باز هستند یا بسته شده است اند. اگر یک یا چند شیار بسته شده است باشد، شما با مسئله متفاوتی روبه رو هستید: کرانیوسینوستوزیس. بعضی شرکت های بیمه ممکن است ملزم سازند که اشعه ایکس قبل از ویزیت دکتر گرفته شود تا تشخیص قطعی انجام شود. CAT اسکن عمدتا غیر مهم است به جز جهت موارد شدید که در آن اشعه های ایکس راحت ممکن است بافایده نباشد. این ها باید به وسیله متخصص سر و صورت یا جراح عصب به خاطر هزینه و ریسک های تسکین مورد نیاز جهت انجام اسکن روی نوزادان تجویز شود.

 اصلاح عدم تقارن سر و صورت نوزاد

کلید مهم جهت درمان موفق کودک تشخیص زودهنگام هست. اگر درمان قبل از سن چهار ماهگی شروع شود، نتیجه های عالی معمولا با بازگشت شکل سر نرمال به دست می آید. اگر نگه داشتن کودک در یکی از این وسایل ضروی باشد، اوضاع او باید عوض کردن یابد. همینطور قرار دادن کودک روی شکم توصیه می شود زمانی که کودک در بغل نیست، غذا نمی خورد یا خواب نیست. تمام این ها مشمول بر قرار دادن یک پتو روی زمین و قرار دادن کودک روی پتو روی شکمش هست. این پیشرفت ها تحرک سر و نیز توانایی و رشد اندام فوقانی را جنبش می کند. زمانی که عضله های گردن کوتاه هستند، فیزیوتراپی جهت طیف حرکتی گردن توصیه می شود. این حالت می تواند در مطب فیزیوتراپ در ابتدا انجام شود و سپس به صورت منظم در منزل به وسیله والدین ادامه داده شود. اکثر کودکان می توانند به این صورت درمان شوند. درمان زیاد می تواند با استفاده از هد بند یا کلاه انجام شود. این درمان تا حدودی بحث برانگیز است لیکن تحقیق روی نتیجه های درمانی و توانایی اعتماد درمان به خوبی تثبیت نشده هست. ارزیابی های مبتنی بر شواهد یا تنها بررسی نتیجه های صدها کودک درمان شده است با کلاه و هد بند، اصلاح قابل توجه در شکل سر را نشان می دهد اگر درمان قبل از دوازده ماهگی شروع شود به خصوص اگر قبل از شش ماهگی شروع شود. بسیاری از پزشکان این درمان را جهت موارد شدیدتر یا مواردی که به درمان حفاظتی عوض کردن وضعیت، قرار گرفتن روی شکم و فیزیوتراپی پاسخ نمی دهند نگه می دارند.

چه اتفاقی می افتد اگر ما کاری نکنیم و اجازه دهیم سر همینطور رشد کند؟

احتمال بازگشت سر به اوضاع طبیعی تر در دو تا سه سالگی بسیار زیاد است ولی داده های بسیار کمی جهت حمایت این مسئله وجود دارد. با این حال اگر ما جمعی از کودکان که عدم تقارن سر در نوزادی دارند را بررسی کنیم و سپس کودکانی که آن را در دو تا سه سالگی دارند بررسی کنیم، تفاوت  ها چشم گیر است.

درمان عدم تقارن سر و صورت نوزاد با جراحی

پزشک کودکان باید تشخیص بدهد آیا شما را به متخصص سر و صورت و جراح اعصاب کودکان جهت ارزیابی، تشخیص و درمان ارجاع دهد. بعضی شرکت ها کلاه فیزیوتراپی خاص خود را تبلیغ می کنند. کلاه یا درمان باندینگ را توصیه می کند ولی تناقض منافع وجود دارد. در عوض اگر کودک ابتدا به دکتر متخصص مراجعه کند، در وقت صرفه جویی می شود، هزینه ها کم کردن داده می شود و برنامه ارزیابی و درمان در یک جلسه توسعه داده می شود. ارجاع ها باید زمانی که عدم تقارن شدید است (یعنی بر صورت علاوه بر سر اثر گذاشته است)، اگر کودک تورتیکولی (انقباض عضله گردن) دارد یا اگر چیزی وجود دارد که جهت پزشکی به حدی دلواپس کننده است که کمک می خواهد انجام شود. زمانی که تشخیص انجام شدف دکتر می تواند تصمیم بگیرد که چه سطحی از درمان مورد نیاز هست. اکثر اوقات، درمان مشمول بر فیزیوتراپی، تغییرات اوضاع و قرار دادن کودک روی شکم می باشد.

نسخه

عدم تقارن سر و صورت نوزاد و جلوگیری از آن

واژه های کلیدی: فیزیوتراپی | تشخیص قطعی | درمان مو | کودکان | نوزادان | نوزاد | جمجمه | درمانی

عدم تقارن سر و صورت نوزاد و جلوگیری از آن

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا