دلیل هفتگانه جیغ زدن کودک

آیا شما هم با جیغ زدن کودک تان در خانه، مهمانی، فروشگاه و … کلنجار می روید؟ این عنوان مسئله ای است که هر پدر و مادری با

دلیل هفتگانه جیغ زدن کودک

دلیل هفتگانه جیغ زدن کودک

آیا شما هم با جیغ زدن کودک تان در خانه، مهمانی، فروشگاه و … کلنجار می روید؟ این عنوان مسئله ای است که هر پدر و مادری با آن برخورد می کند ولی مهم این است که بدانیم کودک مان آیا داد می زند و چگونه او را آرام کنیم؟

بخش خانواده ایرانی تبیان
۱-اضطراب مادر در هنگام بارداری

۲- اختلال و پرسشها جسمی

۳- گرسنگی و خستگی

۴- ناآرام بودن محیط اطراف کودک

دلیل هفتگانه جیغ زدن کودک

۵- ناکامی های فرزندتان

۶- بر طرف نشدن خواسته وی

۷- حسادت

فرزندتان تا ۱۵ ماهگی به علت ناتوانی در برقراری ارتباط نیازهای خود را با گریه کردن و جیغ زدن بیان می کند. بنابراین بهتر است با شنیدن فریاد کودکان دلبندتان در این سن او را به آغوش بکشید تا احساس امنیت و آرامش را به او بدهید. ولی از سنین ۱۵ ماهگی که سخت ترین سن تربیت کودک است و به آن سنین نوپایی گفته می شود، کودک یک سلسله واکنش‌ها که آن را قشقرق می نامیم، بروز می دهد. این واکنش‌ها مشمول بر جیغ زدن فریاد کشیدن پا به زمین کوبیدن سر به زمین کوبیدن و … همراه با گریه هست، قشقرق به پا کردن معمولاً از سنین ۱۵ ماهگی شروع می شود و تا ۳ سالگی ادامه پیدا می کند و اغلب به منظور دستیابی به خواسته ای است که والدین در برابر آن پافشاری می کنند. در این سنین معمولاً جیغ زدن به علت بیماری، گرسنگی و تشنگی نیست.

آیا شما هم با جیغ زدن کودک تان در خانه، مهمانی، فروشگاه و … کلنجار می روید؟ این عنوان مسئله ای است که هر پدر و مادری با

برخورد صحیح

* در حقیقت نحوه واکنش‌ها والدین می تواند واکنش‌ها کودک را تنظیم کند بعضی والدین تصور می کنند دعوا کردن کودک با داد زدن با صدای بلندتر بر سر او باعث می شود دیگر جیغ نزند.

* ممکن است کودک شما خواسته ای داشته باشد که از نظر شما نامعقول است مثلاً سرماخورده و درخواست خوردن بستنی دارد ولی شما اجازه نمی دهید و با فریاد کودک خود مواجه می شوید در این لحظه انجام چه کاری مناسب تر است.

هرگز تسلیم خواسته کودک نشوید و قاطعیت داشته باشید و همچنین اگر زیاد خواسته های او با تصویر العمل منفی والدین مواجه شود و به همه خواسته هایش نه بگویید طبیعتا لجبازی اش زیاد می شود.

* کنار کودک ایستاده و به صورت وی مستقیماً نگاه کنید. به صدایی آرام و کنترل شده است به او بگویید که فریاد زدن خود را قطع کند، به او بگویید که حاضرید در مورد علت ناراحتی اش با وی صحبت کنید ولی تنها در صورتی که وی را فریاد زدن دست بکشد این کار را خواهید کرد.

* هرگز با کودک خود قهر نکنید و هر موقع ساکت شد با او به مهربانی برخورد کنید تا متوجه بشود هنگامی که جیغ نمی زند به او پاسخ می دهید اگر کودک شما سن پایینی داشته و صحبت با آن فایده ای ندارد، انگشت خود را جلوی دهانتان گرفته و به او نشان دهید که می خواهید ساکت باشد. هیچ گاه سر کودکی که داد می زند، داد نزنید.

* هرگز تسلیم خواسته کودک نشوید و قاطعیت داشته باشید و همچنین اگر زیاد خواسته های او با تصویر العمل منفی والدین مواجه شود و به همه خواسته هایش نه بگویید طبیعتا لجبازی اش زیاد می شود.

دلیل هفتگانه جیغ زدن کودک

* والدین آگاه می توانند تشخیص دهند کدام خواسته فرزندشان را باید پاسخ دهند و در چه مواردی نه بگویند. در حقیقت داشتن مهارت های فرزندپروری در اینجا به والدین کمک می کند. اگر این مهارت ها را کسب نکرده اید یا قادر به کنترل فرزند خود نیستید، بهتر است از روانشناس کودک کمک بگیرید.


منبع : مجله کودک

آیا شما هم با جیغ زدن کودک تان در خانه، مهمانی، فروشگاه و … کلنجار می روید؟ این عنوان مسئله ای است که هر پدر و مادری با

واژه های کلیدی: والدین | تصویر | لجبازی | برخورد | برخورد صحیح |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا