دست شستن را به بازی تبدیل کنیم

آموزش شستشوی دست‌ها در کودکان، جهت حفظ سلامتی‌ اهمیت ویژه‌ای دارد، ولی فقط محدود به این دوران نیست و تبدیل به عادتی می‌شود که سال‌های سال در آنها باقی

دست شستن را به بازی تبدیل کنیم

دست شستن را به بازی تبدیل کنیم

آموزش شستشوی دست ها در کودکان، جهت حفظ سلامتی اهمیت خاص ای دارد، ولی فقط محدود به این دوران نیست و تبدیل به عادتی می شود که سال های سال در آنها باقی می ماند.متاسفانه تعداد زیادی از والدین هنوز به اهمیت این مسئله مهم پی نبرده اند.

واژه های کلیدی: کودکان | والدین | سلامتی | تبدیل | آموزش |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا