تلویزیون جهت کودکان آری یا نه؟!

در گزینش برنامه جهت کودکان ۲ تا ۵ ساله به موارد زیر توجه کرده و از گزینش هایی که شاخصه های زیر را دارند بپرهیزید

تلویزیون جهت کودکان آری یا نه؟!

تلویزیون جهت کودکان آری یا نه؟!

در گزینش برنامه جهت کودکان ۲ تا ۵ ساله به موارد زیر توجه کرده و از گزینش هایی که شاخصه های زیر را دارند بپرهیزید

بخش خانواده ایرانی تبیان

فیلم هایی که کودکان نباید ببینند

-تصاویری از مخاطرات یا تهدیدهای بزرگ جهت حیوانات، کودکان و والدین.

شخصیتهای شبح مانند و مافوق طبیعی و توجیه ناپذیر مثل هیوال هایی که کارهای ترسناک انجام میدهند.

تلویزیون جهت کودکان آری یا نه؟!

-خشونت و حمله جسمانی چه در قالب های واقعی یا مرسوم و آشنا.

-کارتون های خیالی که تکه تکه کردن جسد، جراحات بدنی، قطع عضو یا روابط جسمیخشن را نشان میدهند.

– شخصیت های مهم آنها با فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات ما سازگاری نداشته باشد.

-فعالیتهای جسمی و ورزشی خطرناک.

در گزینش برنامه جهت کودکان ۲ تا ۵ ساله به موارد زیر توجه کرده و از گزینش هایی که شاخصه های زیر را دارند بپرهیزید

فیلم های مناسب جهت کودک

-بهترین برنامه ها جهت کودکان برنامه هایی است که در آنها نگرش مثبت ایجاد کند.

– تازه و سرگرم کننده باشد.

– دایره لغات کودک را زیاد کردن دهد.

-شخصیت های مهم آنها دوست داشتنی باشند.

– صحنه های ترسناک نداشته باشد.

-تفاوت بین واقعیت و خیال مشخص باشد.

تلویزیون جهت کودکان آری یا نه؟!

– از بدگمانی و سو ظن بزرگترها در آن چیزی دیده نشود.

– داستان هایی راجع به حیوانات واقعی، جهت کودکان بسیار خوشایند هست.


منبع : ماهنامه کودک

در گزینش برنامه جهت کودکان ۲ تا ۵ ساله به موارد زیر توجه کرده و از گزینش هایی که شاخصه های زیر را دارند بپرهیزید

واژه های کلیدی: تلویزیون | حیوانات | کودکان | ترسناک | برنامه | ایرانی | حیوانات | فرهنگ

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا