با کودکانی که زیاد گریه میکنند چه کنیم؟

در رابطه با کودکانی که زیاد گریه می کنند به چند نکته توجه کنید:

 در رابطه با کودکانی که زیاد گریه می کنند

 

۱٫ در تربیت یک قانون مهم وجود دارد و آن این است که مهربان و قاطع باشیم ، یعنی اگر جایی بنا بر این شد که کاری را انجام ندهید ، در عین مهربانی بایستی قاطع باشید ، و هر چقدر هم گریه کرد نباید به حرف او گوش دهید.
۲٫ در خیلی از موارد بچه ها با این کار می خواهند جلب توجه کنند ، سعی کنید قبل از آنکه بچه بخواهد با این کارها توجه شما را به خودش جلب ، خودتان در مقابل کارهای مثبت و مفیدش توجه و نگاه نشان دهید.
۳٫ مراقب باشید که کودک از این رفتارش پاداش نگیرد ، و احساس نکند با این کار میتواند مسائلش را حل کند.

 

 

در رابطه با کودکانی که زیاد گریه می کنند

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا