اگر تورو زد ، توهم بزن!

از اینکه می بینم فرزندم نمی تواند از خود دفاع کند ناراحت و مضطرب می شوم، حتی گاهی این ناراحتی را به او انتقال میدهم و یا برچسب

اگر تورو زد ، توهم بزن!

اگر تورو زد ، توهم بزن!

از اینکه می بینم فرزندم نمی تواند از خود دفاع کند ناراحت و مضطرب می شوم، حتی گاهی این ناراحتی را به او انتقال میدهم و یا برچسب ترسو به او می زنم که از خودش دفاع کند ولی تاثیر چندانی نداشته است…

زهرا خسروجردی- بخش خانواده ایرانی تبیان

کودکان گاهی رفتارهای انجام می دهند که از نگاه والدین به عدم دفاع او تعبیر می شود و دلواپس می شوند از اینکه کودکشان نتواند از خود دفاع کند. بویژه در محیطهای مانند مهدکودک، مدرسه یا کلاسهای تابستانی که والدین حضور ندارند و کودکان دیگر ممکن است به آنها زور بگوید، والدین را زیاد دلواپس میکند.

مسئله ای که ضروریست به آن توجه داشته باشید این است که کودکان در فرایند رشد خود تغییرات زیادی در واکنش‌ها و تفکرشان

باید به این توصیه توجه کنید کودکی که کتک می زند نیز آسیب می ببیند لیکن احساسات منفی در او جمع می شود.

اگر تورو زد ، توهم بزن!

بوجود می آید و تا حدودی واکنش‌ها آنها از یکسال تا یکسال دیگر عوض کردن می کند. بنابراین در برخورد با این مشکل، مقطعی نگاه نکنید و ببینید در طولانی مدت در تربیت فرزندتان چه کاری باید انجام دهید تا او را فردی با اعتمادبه نفس و شجاع پرورش دهید و تربیت شما تاثیر درازمدت مثبتی داشته باشد.

تو هم بزن

متاسفانه یکی از جملات شایعه والدین، زمانیکه کودک نمی تواند از خود دفاع کند، اینست که تو هم او را بزن. یعنی به او آموزش می دهید اگر کسی کار بدی کرد تو هم آنرا تکرار کن. باید به این توصیه توجه کنید کودکی که کتک می زند نیز آسیب می ببیند لیکن احساسات منفی در او جمع می شود. یعنی به کودک در چنین موقعیت هایی کینه ، خشم و مجازات را آموزش می دهید. آموزش همدلی، نحوه بیان ناراحتی به شکل درست به کودک کمک می کند تا مهارت های اجتماعی خود را اصلاح بخشد و بتواند در محیط خود موفق تر عمل کند. و به نحوه درستی ابراز وجود داشته باشد.

چه کنیم؟

در برخورد با این مشکل، نگرانی را از خود دور کنید و دقت کنید در چه موقعیتی ابراز وجود خوبی دارد و در چه موقعیت هایی ندارد. چنین توجهاتی در کم کردن نگرانی شما بسیار موثر هست. علاوه بر این می توانید در موقعیتهای که خوب اعمال می کند، او را تشویق کنید و در موقعیتهای دیگر از نقش بازی استفاده کنید. بیان داستان و قصه ی کسانی که توانستند در موقعیتهای متفاوت بر وحشت و اضطراب خود غلبه کنند و دلیری نشان دهند، نیز موثر هست. از کارتونهای مناسب نیز می توانید بهره ی مورد نیاز را ببرید.

اعتماد به نفس و ابراز وجود او را اوج ببرید. زمانیکه کودک اعتماد به نفس مورد نیاز را داشته باشد خودش می تواند تصمیم بگیرد در موقعیت کدام نوع واکنش‌ها را انجام دهد؛ ترک محیط، برخورد قاطعانه یا بی توجهی .زمانیکه کودک از روشهای پرخاشگرانه جهت ارتباط استفاده می کند مهارتهای اجتماعی مورد نیاز را کسب نمی کند.

از اینکه می بینم فرزندم نمی تواند از خود دفاع کند ناراحت و مضطرب می شوم، حتی گاهی این ناراحتی را به او انتقال میدهم و یا برچسب

به کودک در محیط منزل اجازه دهید با رعایت احترام و حد و مرزها از خود دفاع کند. کودکی که در منزل به موقع از خود دفاع می کند در بیرون هم اینگونه است.

محبت و علاقه خود را به فرزندتان انتقال دهید. کودکی که احساس کند مورد دوستی و عطوفت خانواده است در ارتباط برقرار کردن با دیگران موفق تر است.

محبت و علاقه خود را به فرزندتان انتقال دهید. کودکی که احساس کند مورد دوستی و عطوفت خانواده است در ارتباط برقرار کردن با دیگران موفق تر است.

شایستگی و مهارتهای او را زیاد کردن دهید. علاوه بر این در محیط منزل مسئولیت متناسب با سن به او واگذار کنید. چنین فعالیتهای کمک می کند تا اطمینان به خود را پیدا کند و در موقعیتهای متفاوت مقتدرانه تر واکنش‌ها کند.

ارتباط اجتماعی کودک را گسترش دهید و او را در موقعیت های متفاوت قرار دهید؛ بعنوان مثال در کلاس های تابستانی عضویت کنید و دامنه دوستی او را گسترش دهید. پارک ببرید تا بتواند با کودکان دیگر تعامل داشته باشد و در مورد روش هایی که باعث زیاد کردن دوستی یا کم کردن آن می شود با او صحبت کنید.

درباره احساسهای متفاوت از جمله خشم، حسادت، استرس، ناراحتی، تعجب، خوش حالی و خوشحالی صحبت کنید. آگاهی از احساسات به او کمک می کند تا با شناسایی آنها واکنش‌ها خود را بهتر کنترل کند و واکنش‌ها مناسب با موقعیت داشته باشد.

اگر تورو زد ، توهم بزن!

خودتان در این زمینه الگوی مناسب باشید. کودکان از رفتارهای شما چیزهای زیادی یاد می گیرند.

دوستان او را به منزل دعوت کنید و به او بازیهای را یاد بدهید تا بتواند در جمع دوستان از آنها استفاده کند. چنین موقعیتهای به فرزندتان کمک می کند تا خود را به شکل درستی ابراز کند.

واژه های کلیدی: برخورد قاطع | احساسات | کودکان | والدین | ارتباط | دوستی | آموزش | والدین | برخورد | انتقال

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا