افزایش تمرکز با این بازی ها

توجه و دقت یک مهارت مهم جهت بسیاری از فعالیتهای فردی، اجتماعی، تحصیلی و حرفه ی هست. آیا این مهارت قابل آموزش است؟ می توان آنرا اصلاح داد؟

افزایش تمرکز با این بازی ها

افزایش تمرکز با این بازی ها

توجه و دقت یک مهارت مهم جهت بسیاری از فعالیتهای فردی، اجتماعی، تحصیلی و حرفه ی هست. آیا این مهارت قابل آموزش است؟ می توان آنرا اصلاح داد؟ آیا جهت کودکانی که در این زمینه دچار مسئله هستند نیز بافایده است؟ جواب مثبت است.

زهرا خسرو جردی – بخش خانواده ایرانی تبیان

کودکان با زیاد کردن سن در بسیاری از تواناییها مهارت بیشتری بدست می آورند. از جمله این مهارتها، مهارت توجه و دقت هست. بعضی از کودکان دارای تمرکز خوبی هستند و بعضی دچار مسئله هستند. در هر دو دسته از کودکان تمرینات مناسب، دقت و تمرکز آنها را زیاد کردن می دهد و در جهت برطرف شدن مسئله و یا تقویت و پرورش آن تاثیر بسزایی دارد. در حین انجام چنین فعالیتهای بهتر است برچسب بازی را به آنها بزنید تا کودک مشتاق تر باشد و از اینکه این فعالیتها را اضطراری کنید، اجتناب کنید لیکن در چنین موقعیتهای ممکن است کودک با شما همکاری چندانی انجام ندهد.

بیا با هم بازی کنیم

بازی مارپیچ یا هزار راه را بر روی کاغذ بکشید و از کودک بخواهید بعد از ورود به طوریکه به موانع آن برخورد نکند از آن خارج شود. با موفقیت کودک می توانید بر پیچیدگی آن بیافزاید.

افزایش تمرکز با این بازی ها

تصاویر یکسان و متفاوت در تصویر را پیدا کند. حتی می توانید مجموعه ی از اشیاء را جلو کودک قرار دهید و از او بخواهید که اشیاء یکسان و متفاوت را از هم جدا کند.

در بین مجموعه شکلهای مختلف، شکل مورد نظر را پیدا کند. این فعالیت به زیاد کردن دقت او کمک می کند.

ظرفی از حبوبات تهیه کنید و از کودکتان بخواهید تا یک نوع خاص آنرا جمع کند. در مرحله بعد می توانید با استفاده از یک کرونومتر میزان سرعت او را بسنجید و اشتباهات او را حساب کنید.

تصاویری که شبیه هم هستند به او نشان دهید و از او بخواهید تا اختلافات جزئی آنرا پیدا کند.

توجه و دقت یک مهارت مهم جهت بسیاری از فعالیتهای فردی، اجتماعی، تحصیلی و حرفه ی هست. آیا این مهارت قابل آموزش است؟ می توان آنرا اصلاح داد؟

فعالیتهای متفاوت هماهنگی چشم و دست از جمله بازی دارت، تیله بازی، پرتاب حلقه و غیره جهت او آماده کنید و با یکدیگر بازی کنید.

فواید دقت را جهت او بازگو کنید و اینکه در چه موقعیتهای دقت او کمتر می شود گفتگو کنید و از او بخواهید، چگونه و با چه روشی می تواند دقت خود را زیاد کردن دهد.

در مورد اینکه در موقعیتهای متفاوت مورد نیاز است خوب فکر کند و عجله نداشته باشد با یکدیگر صحبت کنید و از موقعیتهای متفاوت که به خوبی عمل کرده است یا نه، کمک بگیرید و به او آموزش صبر و تامل کردن را بدهید. در موقعیتهای متفاوت ابتدا چند ثانیه فکر کند و بعد عمل کند.

چند کلمه یا عدد را ( بعنوان مثال ۷ مورد ) نام ببرید و از او بخواهید به ترتیب آنها را بیان کند.

تصاویر مختلفی به او نشان دهید و بعد آنها را در میان تصویرهای دیگر قرار دهید و از او بخواهید تصویرهای نشان داده شده است را، نشان دهد.

متنی را تهیه کنید و نقطه های کلمات را بردارید و از او بخواهید نقطه های آنها را بگذارد.

افزایش تمرکز با این بازی ها

به وسایل اتاقش خوب توجه کند و لحظه ای بیرون برد و چیزی را جابجا کنید. بعد از برگشت بگوید چه چیزی جابجا شده است است.

کلمات به هم ریخته به او نشان دهید و بخواهید با آنها جمله بسازد. ابتدا از تعداد کم شروع کنید و بتدریج بر پیچیدگی آن بیافزاید.

به صداهای متفاوت گوش دهد و نام هر کدام از آنها را بیان کند.

از کودک بخواهید جملات ناقص را کامل کند. و یا اینکه حروفهای متفاوت را به او نشان دهید با آنها کلمه بسازد.

توجه و دقت یک مهارت مهم جهت بسیاری از فعالیتهای فردی، اجتماعی، تحصیلی و حرفه ی هست. آیا این مهارت قابل آموزش است؟ می توان آنرا اصلاح داد؟

برای او داستان تعریف کنید و از او بخواهید خلاصه آنرا بیان کند.

با کودک جهت های متفاوت ( چپ، راست، اوج و پایین، رو، زیر، دور، نزدیک) را کار کنید بسیاری از کودکان بی توجه در این مسئله مسئله دارند. بعد از اطمینان از اینکه در جهت یابی مشکلی ندارد می تواند آنرا معکوس کنید بعنوان مثال بگوید پای چپ اوج ولی پای راست اوج برود.

حروف خاصی را مد نظر داشته باشید و از کودک بخواهید آن را در یک متن روزنامه یا کتاب پیدا کند و ببیند چند بار تکرار شده است است.

هنگامی که بیرون می روید از او بخواهید از شما جلوتر برود و او راهنمایی مسیر باشد و مسیر را به شما نشان دهد.

افزایش تمرکز با این بازی ها

بعضی از فعالیتها مانند نقاشی کردن، پینگ پنگ، سوزن نخ کردن، نخ کره زدن، و یا اینکه نخ را از مهره عبور دهد در زیاد کردن دقت و تمرکز کودکان تاثیر خوبی دارند.

بریدن شکلهای متفاوت و چسباندن تصویرهای به وسیله کودک نیز در دقت او موثر است.

در حالیکه کودک چشمان خود را بسته است بعضی از اشیاء را لمس کند و بگوید چه چیزی را حس می کند.

نوشتن صداهای اول و یا آخر کلمات و جمله سازی با آنها. بعنوان مثال “انار ” صدای اخر آن “ر ” است و کودک باید بنویسد “رودخانه. “

واژه های کلیدی: از اینکه در | کودکان | کلمات | تمرکز | بیا با هم بازی کنیم |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا