ارتقای تکامل اجتماعی احساسی نوزاد دوماهه

این فعالیت ها، یک روش خوب جهت ارتقای تکامل اجتماعی- احساسی نوزاد ۲ ماهه تان است.

ارتقای تکامل اجتماعی احساسی نوزاد دوماهه

ارتقای تکامل اجتماعی احساسی نوزاد دوماهه

این فعالیت ها، یک روش خوب جهت ارتقای تکامل اجتماعی- احساسی نوزاد ۲ ماهه تان است.

بخش خانواده ایرانی تبیان

اشیا تازه و ایمنی جهت کشف کردن به کودک خود نشان دهید اشیای راحت ای چون فنجان های پلاستیکی و قاشق های چوبی جهت او تازگی دارند.

اگر کودک تان گریه می کند،علتش را پیدا کنید او با گریه اش می خواهد چیزی را به شما بفهماند. هنگامی که شما پاسخگوی خواسته او هستید، یاد می گیرد که به شما اعتماد کند و بداند هر لحظه در کنارش هستید.

هنگامی که کودک خود را به پشت خوابانده اید، دستمال کاغذی بردارید، بالای سرش تکان دهید تا ببیند. همچنین می توانید دستمال ها را به پرواز در آورید، شناور کنید و قسمت هایی از بدن کودک خود را غلغلک دهید توجه کنید کودک تان چگونه تصویر العمل نشان می دهد، اگر نق نق کرده، ادامه ندهید.

ارتقای تکامل اجتماعی احساسی نوزاد دوماهه

برای کودک خود شعرهایی که از کودکی به یاد دارید بخوانید هنگامی که کودک خود را در آغوش گرفته اید به آرامی او را حرکت دهید.

با کودک خود راجع به چیزهایی که انجام می دهد، می بیند، می شنود و احساس می کند صحبت کنید من در حال عوض کردن پوشک تو هستم تو خشک و تمیز خواهی شد، من عاشقتم.

پشت سر کودک خود طوری بایستید که او شما را نبیند، به آرامی نام او را صدا بزنید، نگاه کنید چه می کند. آیا جهت لحظه ای بی حرکت می ماند؟ تلاش می کند سرش را به سمت صدای شما برگرداند؟ او را بلند کنید و بگویید من اینجام.

اشیا جذابی در کنار تختش بگذارید تا ببیند آن ها را دور از دسترس قرار دهید تصویرهای راحت ای از مجلات بر روی دیوار بچسبانید.


این فعالیت ها، یک روش خوب جهت ارتقای تکامل اجتماعی- احساسی نوزاد ۲ ماهه تان است.

منبع : مجله کودک

واژه های کلیدی: دستمال کاغذی | دستمال | نوزاد | احساس | احساسی |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا