احساسات کودک من!

همه افراد انواع احساسات و هیجان های مثبت و منفی را تجربه می کنند ولی همه توانایی و مهارت اینکه احساسات خود را بشناسند و بتوانند با آنها

احساسات کودک من!

احساسات کودک من!

همه افراد انواع احساسات و هیجان های مثبت و منفی را تجربه می کنند ولی همه توانایی و مهارت اینکه احساسات خود را بشناسند و بتوانند با آنها کنار بیایند، ندارند! چطور به کودک خود کمک کنیم که این مهارت ها را پرورش دهد؟

بخش خانواده ایرانی تبیان

یکی از موثرترین روش ها در این زمینه که می توانید آن را تمرین کنید، «گوش دادن انعکاسی» است.

فرض کنید کودک تان با صورت ای غمگین به شما بگوید: «امروز دوستم جواب سلامم را نداد، ازش بدم میاد!» بیایید ببینیم که در این موقعیت چه طور از گوش دادن انعکاسی استفاده می کنیم. شما علاوه بر اینکه باید تلاش کنید کودکتان را درک و حمایت کنید مورد نیاز است به او کمک کنید کودکتان را درک و حمایت کنید مورد نیاز است به او کمک کنید که متوجه شود در این موقعیت چه احساسی دارد و آنها را بشناسد. در گوش دادن انعکاسی، موقعیت و احساسات کودک را خلاصه می کنیم و با زبان ساده، یا کلماتی متفاوت ولی در همان معنا برایش بازگو می کنیم. در این مثال می گوییم: «پس تو سلام کردی و دوستت جواب نداد… به نظر می رسه که از دستش عصبانی هستی، انگار غمگین هم هستی، درسته؟» با این کار اولا، شما به

همه احساسات کودک را بپذیرید، راجع به آن قضاوت نکنید و به او و احساساتش احترام بگذارید، ولی مورد نیاز نیست که همه رفتارهای کودک را بپذیرید. جهت مثال کودک حق دارد که عصبانی باشد. ولی حق ندارد که دوستش را کتک بزند و ناسزا بگوید

احساسات کودک من!

کودک نشان داده اید که احساسش را درک کرده و پذیرفته اید. چون او احساسش را با شما در میان گذاشته حال بهتری دارد و ارتباطش هم با شما بهتر خواهد بود. همچنین می تواند روی هیجانش کنترل پیدا کند که با این روش آشنا شدید مورد نیاز است که چند توصیه را در نظر داشته باشید: قدم اول در مدیریت احساسات این است که بتوانیم آنها را نامگذاری کنیم. لیستی از انواع هیجانات مثبت و منفی را با نام های راحت بدانید و آنها را در جملات خود استفاده کنید. مثلاً احساس غم شادی، خشم و غیره کودک در جملاتش مستقیماً به احساساتش اشاره ای نمی کند. شما می توانید از روی حالات صورت و جملاتش آنها را حدس بزنید. دلواپس نباشید اگر حدستان غلط بود، دوباره حدس بزنید.

همه احساسات کودک را بپذیرید، راجع به آن قضاوت نکنید و به او و احساساتش احترام بگذارید، ولی مورد نیاز نیست که همه رفتارهای کودک را بپذیرید. جهت مثال کودک حق دارد که عصبانی باشد. ولی حق ندارد که دوستش را کتک بزند و ناسزا بگوید.

در فرهنگ ما اینکه پسران احساسات خود را بیان کنند ناپسند دانسته شده است هست. مورد نیاز است بدانید که این روش هم جهت پسران و هم دختران بافایده است و پسران نباید بابت بیان احساسات خود مورد انتقاد والدین قرار بگیرند. این روش را می توانید از حدود سه سالگی جهت کودکان تان استفاده کنید.

ممکن است کودک احساساتی را بیان کنید که شما را دلواپس کند. مثلاً بگوید که هیچ کس مرا دوست ندارد. دلواپس نشوید و از اینکه می خواهید احساسات او را بازگو کنید احساس گناه نکنید کافی است همچون آینه احساسات او را بازتاب دهید و خلاصه ای از آنچه جهت کودک تان رخ داده را بازگو کنید. گاهی کودکان، مثل بزرگسالان، در احساسات خود مبالغه می کنند. به او نگویید که زیادی قضیه را بزرگ کرده ای! این باعث خواهد شد که او دیگر مسایلش را با شما مطرح نکند و اعتمادش کم کردن یابد همه احساسات او را بپذیرید و بازتاب دهید و در عبن حال موقعیت را جهت او روشن تر کنید.

همه افراد انواع احساسات و هیجان های مثبت و منفی را تجربه می کنند ولی همه توانایی و مهارت اینکه احساسات خود را بشناسند و بتوانند با آنها

قبل از اینکه به کودک نشان نداده اید احساسات او را پذیرفته اید هرگز شروع به توصیه دادن نکنید، بعد از آن که گوش دادن انعکاسی انجام شد، کودک آرام تر شد و ارتباط شما برقرار شد می توانید توصیه ها و اینکه چه کارهایی می توان جهت آن موقعیت انجام داد را با او در میان بگذارید.


منبع : ماهنامه کودک/ دکتر زینب – دکترای روانشناسی سلامت

واژه های کلیدی: استفاده | احساسات | احساسات |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا