آیا کودک شما لال است یا فقط خجالت می کشد؟

گنگی خود خواسته زمانی یک اختلال نادر بود، ولی به نظر می رسد در طی سال ها کودکان بیشتری به طور گزینشی سکوت و خاموشی را گزینش کرده

آیا کودک شما لال است یا فقط خجالت می کشد؟

آیا کودک شما لال است یا فقط خجالت می کشد؟

گنگی خود خواسته زمانی یک اختلال نادر بود، ولی به نظر می رسد در طی سال ها کودکان بیشتری به طور گزینشی سکوت و خاموشی را گزینش کرده اند، با توجه به این واقعیت که گنگی گزینشی اختلالی است که به آن توجه کافی شده است و مورد بحث قرار نگرفته هست، تشخیص این عنوان که آیا کودک واقعا نمی تواند صحبت کند یا فقط خجالت می کشد و یا مسئله بزرگ تری وجود دارد، سخت می باشند.

بخش خانواده ایرانی تبیان

خاموشی گزینشی چیست؟

ویژگی خاص گنگی خود خواسته سماجت مداوم در صحبت نکردن در مواقع خاص و در موقعیت های اجتماعی خاص می باشد. درست در جایی که انتظار حرف زدن زیاد وجود دارد. این بحران زیاد در اجتماعات و در هنگام مواجه با دستاوردهای تحصیلی یا شغلی بروز می کند. این اختلال قاعدتاً باید حدود یک ماه طول بکشد. کودک ممکن است علایم دیگری نظیر شرم زیاد، وحشت از اجتماع، انزوا و کناره گیری و در ضمن وابستگی و چسبندگی به پدر و مادر، واکنش‌ها وسواس گونه، کج خلقی، منفی گرایی با واکنش‌ها مخالفت آمیز به خصوص در منزل از خود نشان دهد.

کودک ممکن است به غایت خجالتی باشد و بسیاری از خصوصیت های فوق را داشته باشد در غیر این صورت احتمالا پرسشها بیشتری داشته و فقط خجالتی نباشد.

دلایل سکوت خود خواسته

در بعضی از تحقیقات در مورد علل خاموشی گزینشی، پرسشها بیولوژیکی یا زیست شناختی مطرح شده است هست. کاستی های بیولوژیکی همراه با پرسشها روان شناختی و اجتماعی باعث بعضی از انواع این اختلال می باشند نتیجه های کلی هر ناتوانی اعم از حرف زدن لکنت کلام، گوشه گیری کردن و ناتوانی ذهنی ممکن است مانع از صحبت کردن کودک در میان جمع شود. مورد نیاز است به این توصیه توجه داشته باشیم که شاید حرف نزدن کودک مربوط به پرسشها بیولوژیکی است که ممکن است با آن درگیر باشد. بنابراین باید آزمایش های مربوط به قدرت تکلم حرف زدن و رشد عقلی به مواقع و قبل از آن که تشخیص گنگی خود خواسته داده شود، به اجرا گذاشته شود.

آیا کودک شما لال است یا فقط خجالت می کشد؟

محققان دیگری عقیده دارند که سکوت خود خواسته نوعی واکنش‌ها اکتسابی هست. یکی از محققان هر گروه از این کودکان را بر می شمارد یک گروه از روی بی خردی و فریب کارانه عمل می کنند که سکوت آن ها در نتیجه فشارهای معلمان یا پدر و مادر شکل گرفته است و گروه دوم آنهایی که سکوتشان در نتیجه نگرانی و اضطراب است این کودکان با رفتارشان وحشت از صحبت کردن را نشان می دهند فرضیه دیگری که راجع به شکل گرفتن سکوت گزینشی مطرح شده است است می گوید بعضی از کودکان چنان وابستگی شدیدی به مادران خود دارند که مانع از صحبت کردن آن ها با دیگران می شود.

مطالعاتی که بوسیله هادن در ۱۹۸۰انجام شده است بیان می کند که بعضی از مادران نسبت به تعامل و برقراری ارتباط بین فرزندانشان با دیگران حسادت می ورزند او می افزاید پدران برعکس در تمامی با فرزندان ناتوان هستند از آن ها دوری می کنند و به این علت مادران زیاد به کودکان توجه می کنند. مادر ممکن است ذاتاً از احساس حسادتی که در مورد تعاملی کودک با دیگران نشان می دهد آگاه نباشد ولی به طور غیر مستقیم چنان ارتباط عاطفی و عمیقی با کودک برقرار می نماید که اجازه بوجود آمدن رابطه سازگار و هماهنگ با دیگران و خارج از وجود خود و کودک را به او نمی دهد.

اخیرا فرضیه دیگری مطرح شده است هست. اساس این فرضیه بر این مقدمه است که بعضی از کودکان میل به و آرزوی باطنی ارزش شبیه کردن پدر و مادر می باشند او ممکن است رازی خانوادگی را در سینه حفظ کند و در عوض خصومت و دشمنی خود را به طرف مادر نشانه رود و با سیر قهقرایی را به طرف سکوت طی کند.

نحوه کمک به این گونه کودکان

نظریات متفاوتی راجع به چگونگی کمک به این دسته از کودکان جهت ترغیب آن ها به صحبت کردن دوباره وجود دارد زیاد پژوهش ها ترکیبی از عوض کردن واکنش‌ها همراه با خانواده درمانی را از نظر ساختاری و تناقضات بین دو نسل موثرترین روش در کمک به کودکی که به طور گزینشی صحبت نمی کند می دانند و اعتقاد هستند که این روش می تواند آن ها را به حرف زدن در همه جا و همه وقت ترغیب نماید.

گنگی خود خواسته زمانی یک اختلال نادر بود، ولی به نظر می رسد در طی سال ها کودکان بیشتری به طور گزینشی سکوت و خاموشی را گزینش کرده

می توان از مرکز مشاوره و قبل از تشخیص قطعی کمک گرفت مراکز مشاوره می توانند پدر و مادر را در پیدا کردن راهکارهای مناسب و موثر یاری دهند.

علاوه بر این اگر هیچ گونه مسئله بیولوژیکی به عنوان علت این حرف نزدن وجود نداشته باشد، توصیه می شود بهای بیشتری به این گونه کودکان داده شود و به خصوص در اجتماع در میان خانواده، دوستان و محیط تحصیلی زیاد به او توجه شود. دادن هدایای کوچکی به عنوان جایزه به خصوص اگر شیئی مورد علاقه او باشد، می تواند اعتماد به نفس او را اوج برده و به تدریج او را از دنیای خود خواسته سکوت در آورد.


منبع : ماهنامه کودک

واژه های کلیدی: خانواده | کودکان | خانواده | خاموشی گزینشی چیست؟ | دلایل سکوت خود خواسته | نحوه کمک به این گونه کودکان |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا