آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

آموزش مرحله به مرحله | کاردستی | استفاده | کودکان | کاردستی | پرینت | پارچه | طراحی | تصویر | آموزش

آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

عبارات مهم : آموزش مرحله به مرحله – کاردستی

کاردستی کوسن طرح ابر این کوسن در بسیاری از موارد میتواند کاربرد داشته باشد،در اینجا ساخت آن را به شما آموزش میدهیم.

کاردستی کوسن

آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

کاردستی کوسن طرح ابر ، این کاردستی هم مخصوص کودکان و هم بزرگ سالان است و اگر کودکان قرار است ان را درست کنند حتما باید از بزرگ ترها در منزل کمک بگیرند، چون نیاز به دوخت و دوز دارد و ممکن است کمی جهت کوچک ترها مسئله باشد.

بچه ها در این کاردستی با من همراهی کنید و مواد مورد نیاز آن را تهیه کنید و گام به گام با من پیش بروید:

گام اول:
موارد مور نیاز جهت این کاردستی قشنگ و مفید:
کاغذ / الگو طراحی
مداد
قیچی
کاموا
سوزن
دکمه

گام دوم:
ابتدا بر روی کاغذ بر اساس سایز دلخواه طرح ابر را بکشید. می توانید از تصویر الگو زیر استفاده کنید و این تصویر را پرینت بگیرید.

آموزش مرحله به مرحله | کاردستی | استفاده | کودکان | کاردستی | پرینت | پارچه | طراحی | تصویر | آموزش

آموزش کاردستی کوسن

گام سوم:
در این بخش الگو مرحله قبل را روی کاغذ پرینت بگیرید. سپس طرح الگو را روی پارچه نمدی قرار داده و بر اساس آن به برش زدن پارچه بپردازید.

درست کردن کوسن

آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

کاردستی کوسن طرح ابر در این بخش بر روی یک لایه از پارچه نمدی ابتدا با مداد، بخش چشم بسته شده است یا مژه های چشم را بکشید، سپس با نخ و سوزن و با دوختن این بخش را ایجاد کنید.

کاردستی کوسن

آموزش مرحله به مرحله | کاردستی | استفاده | کودکان | کاردستی | پرینت | پارچه | طراحی | تصویر | آموزش

آمورش کاردستی کوسن

منبع: honardarkhane.com

آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

واژه های کلیدی: آموزش مرحله به مرحله | کاردستی | استفاده | کودکان | کاردستی | پرینت | پارچه | طراحی | تصویر | آموزش

آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

آموزش مرحله به مرحله ساخت کاردستی کوسن

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا