معنی اسم AGAPITO

Given Name AGAPITO
GENDER: Masculine
USAGE: Spanish, Italian
PRONOUNCED: ah-gah-PEE-to
Meaning & History
From the Late Latin name Agapitus or Agapetus which was derived from the Greek name Αγαπητος (Agapetos) meaning “beloved”. The name Agapetus was borne by two popes.
OTHER LANGUAGES: Agapetos, Agapetus (Ancient Greek

با توجه به نام AGAPITO
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: اسپانیایی، ایتالیایی
تلفظ شده: AH-گاه-آبیاری به
معنی و تاریخچه
از نام لاتین اواخر Agapitus یا Agapetus که از نام یونانی Αγαπητος (Agapetos) به معنی “معشوق” مشتق شده بود. نام Agapetus توسط دو پاپ به عهده گرفت.
به زبانهای دیگر: Agapetos، Agapetus (یونان باستان)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد