معنی اسم ÆLFNOÐ

Given Name ÆLFNOÐ
GENDER: Masculine
USAGE: Anglo-Saxon
Meaning & History
Derived from the Old English element ælf “elf” combined with noð “boldness, daring”.
Sources and References
Prosopography of Anglo-Saxon England

با توجه به نام ÆLFNOÐ
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: آنگلوساکسون
معنی و تاریخچه
با اقتباس از عنصر قدیمی انگلیسی ælf “جن” در ترکیب با اشاره “جسارت، جسارت”.
منابع و ماخذ
Prosopography از انگلستان در عهد آنگلوساکسونها

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد