معنی اسم ÆLFGAR

Given Name ÆLFGAR
GENDER: Masculine
USAGE: Anglo-Saxon
Meaning & History
Old English form of ALGAR.Expand Name Links
Sources and References
Anglo-Saxon Chronicle,
Prosopography of Anglo-Saxon England

با توجه به نام ÆLFGAR
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: آنگلوساکسون
معنی و تاریخچه
فرم قدیمی انگلیسی از نام ALGAR.Expand ها
منابع و ماخذ
آنگلوساکسون کرونیکل،
Prosopography از انگلستان در عهد آنگلوساکسونها

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد