معنی اسم ADALBERN

Given Name ADALBERN
GENDER: Masculine
USAGE: Ancient Germanic
Meaning & History
Derived from the Germanic elements adal “noble” and bern “bear”.
Sources and References
Ernst Förstemann, Altdeutsches namenbuch (1900), page 162

با توجه به نام ADALBERN
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: باستان ژرمنی
معنی و تاریخچه
با اقتباس از عناصر ژرمنی ADAL «اصیل» و برن “خرس”.
منابع و ماخذ
ارنست Förstemann، Altdeutsches namenbuch (1900)، صفحه ۱۶۲

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد