معنی اسم ADAIR

Given Name ADAIR
GENDER: Masculine
USAGE: English (Rare)
Meaning & History
From an English surname which was derived from the given name EDGAR.Expand Name Links

با توجه به نام ADAIR
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: انگلیسی (نادر)
معنی و تاریخچه
از نام خانوادگی انگلیسی که از نام داده شده نام EDGAR.Expand ها مشتق شده بود

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد