معنی اسم ABIEL

Given Name ABIEL
GENDER: Masculine
USAGE: Biblical
OTHER SCRIPTS: אֲבִיאֵל (Ancient Hebrew)
PRONOUNCED: AY-bee-əl (English) [key]
Meaning & History
Means “God is my father” in Hebrew. This was the name of the grandfather of Saul in the Old Testament.
OTHER LANGUAGES: ‘Avi’el (Biblical Hebrew)

با توجه به نام ABIEL
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: کتاب مقدس
دیگر اسکریپت: אֲבִיאֵל (باستان عبری)
تلفظ شده: AY-زنبور عسل-əl (انگلیسی) [کلید]
معنی و تاریخچه
در عبری به معنای “خدا پدر من است”. این نام پدر بزرگ سائول در عهد عتیق بود.
به زبانهای دیگر: ‘Avi’el (کتاب مقدس عبری)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد