معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(الف)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(الف)

 

آ
اسمتلفظریشهمعنی
آرتیناārtināفارسیآرتین + ا (پسوند اسم ساز)، منسوب به آرتین,آرتینا بانوی پاک دامن
آرتادختĀrtā-dokhtفارسیدختر راست گفتار و درست کردار ، دختر پاک و مقدس ، نام بانویی اقتصاد دان که در زمان اشکانیان به به سمت خزانه داری یکی از شهریاران اشکانی منسوب شد.
آرنیکاarnikaفارسیآریایی نیک خو
آرمیناarminaفارسیدختر همیشه پیروز – بانوی مقتدر – الهه زیبایی
آتریساatrisaفارسیآذرگون مانند آتش – دختری با چهره ای زیبا و برافروخته مرکب از آتری(تغییر یافته آذر-آتر-آتری) + پسوند مشابهت
آترینatərinفارسی ۱- (آتر = آتش + ین (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشین؛ ۲- (به مجاز) زیبارو؛ ۳- (اَعلام) (در دوره‌ی هخامنشی) آترین بانویی نامدار از بازماندگان کمبوجیه پسر کوروش شاه بود که بر داریوش بزرگ شورش کرد.
آتریناatrinaفارسی(آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین
آتیسĀtisفارسینام الهه ی حاصلخیزی فریگیان
آدریناādrinaفارسی [(آدر = آتش + ین (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]، ۱- آتشین، سرخ‌روی؛ ۲- زیبارو
آرامشArameshفارسیآسایش، فراغت، راحتی، صلح و آشتی (اسم مصدر از آرمیدن)
آرشیداَAr-shidaََفارسیبانوی درخشان آریایی – بانوی آراسته و درخشان – مرکب از آر + شید + الف تانیس – آر به دومعنی به کار می رود اول
آرشینArshinفارسیآرشین نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به کاردانی مشهور بوده و هم به معنای دوست داشتنی نیز می باشد
آرنوشAr-nooshفارسیار = آریایی + نوش = جاوید، آریایی جاوید، ایرانی جاوید
آرنوشاAr-nooshaفارسیمنسوب به آرنوش ، آریایی جاویدان ، ایرانی جاوید ، مرکب از آر به معنای آریایی بعلاوه نوش به معنای جاویدان
آروشاArooshaفارسیدرخشان ، نورانی باهوش ، نام دختر داریوش سوم
آزیتاAzitaفارسی ۱- سوزن کاری کردن؛ ۲- نقش زدن با قلم بر روی اشیا.
آفرینAfarinفارسیهنگام تحسین و تشویق به کار می رود، مرحبا، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه آفرین، آفرین دخت
آلالهAlaleفارسیشقایق،گلی به رنگ زرد سفید یا قرمز که انواع گوناگون خودرو و زینتی دارد
آلیساəlisaفارسیایرسا – رنگین کمان – به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند
آمیتیسAmitisفارسیدختر هوخشتر پادشاه ماد که پس از صلح بین مادها و مصر به درخواست پدرش به عقد بخت النصر پادشاه مصر درآمد.در متون تاریخی آمده است که بخت النصر بغهای معلق بابل را برای آمیتیس ساخته است.-نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی
آناهیتاAnāhitaفارسیازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است
آناهیدAnahidفارسیآناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است
آنوشاAnooshaفارسیکیش و مذهب ، دین و آیین,جاویدان
آنیتاanitaفارسیآراستگی، مهربانی، خوشرویی.
آویساAvisaفارسیپاک و تمیز مانند آب
آویناAvinaفارسیدختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آب) + ین نسبت + الف تانیث
آذرAzarفارسیآتش، نهمین ماه ایرانی
آریاناAryanaفارسینامی که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آریایی ها داده بودند.
آراAraفارسی مخفف آراینده آرایشگر-زیور زینت
آرونaronفارسیصفت نیک و خصلت پسندیده
آرزوArezoفارسیمیل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً مطلوب، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سرو پادشاه یمن و همسر سلم پسر فریدون پادشاه پیشدادی
آزادهAzadeفارسیعاری از صفات ناپسند اخلاقی،رها ، وارسته،از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر رومی بهرام گور پادشاه ساسانی
آساAsaفارسیﺯﯾﻮر ﻣﺎﯾﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و آراﯾﺶ – وﻗﺎر و ﺛﺒﺎﺕ و ﺗﻤﮑﯿﻦ و آﺳﻮدﮔﯽ
آیینĀyinفارسیدین مذهب عادت رسم روش – نام روستایی در استان فارس
آواAvaفارسیﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ از آﻻﺕ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ رﺳﺪ
آرامaramفارسیآهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت
آهوAhooفارسیآهو
ا
اسمتلفظریشهمعنی
اخترAkh-tarفارسیستاره، نام گلی
ادلیاədliyaفارسیﺷﮑﺮ ﺧﺪا ، ﺳﭙﺎﺱ از ﺧﺪا
ارشاArshaفارسیاز نام های ایران باستان
افراAfraفارسیدرختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد
افروزAfrozفارسیافروختن، افروزنده.
افسانهAfsāneفارسی  ۱- سرگذشت، قصه، داستان، سرگذشت و حکایت گذشتگان؛ ۲- افسون، سحر؛ ۳- ترانه.
افسونAfsoonفارسیسحرانگیزی، جاذبه
الیماelimaفارسیسرزمین کوهستانی و بر گرفته از نام ایلام و قوم ایلامیان است که احتمالا کهن ترین نژاد سرزمین بختیاری ها بوده است
ایرانiranفارسینام کشورمان
ایرنirenفارسی گونه‌ای دیگر از واژه‌ی ایران
ارغوانArghavānفارسی
گلی قرمز رنگ
ارکیده
Orkideفارسی
رنگ ارغوانی روشن، نام گلی
انوشهAnoosheفارسی
ﺟﺎوداﻥ، ﺷﺎدﻣﺎﻥ، ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ، از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﺷﺎﻫﺰادﻩ اﻯ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺗﯿﺴﻔﻮﻥ و ﻧﺎﻡ دﺧﺘﺮ ﻧﺮﺳﯽ،ﻧﺎﻡ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ۱۰ روز در ﻓﺿﺎ ﺑﻮد
ایراندختIrān-dokhtفارسی
دختر ایران

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

2 دیدگاه

  1. زویا

    03/13/1395, 02:15 ب.ظ

    سلام ممنون از سایت خوبتون خواهشمندم معنی اسم {هلنا} رو با تصویر طراحی شده بزارید ممنون

    پاسخ دادن

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد