معنی اسم یکتا

یکتا : یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی همتا(نگارش کردی

 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا