معنی اسم ئاراز

ئاراز : اشک چشم/یکی از سرداران کرد زعفرانلو/رودخانه ای بین شوروی و ایران

 

قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا