معنی اسم چي گل

چي گل : به معنی مثل گل (اسم دختر لری محبوب )

 

اسم دختر لري زيبا٬ اسم دختر لری با معني٬ اسم لری دختر٬ انتخاب نام لری دخترانه٬ نامهاي لری دخترانه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا