معنی اسم منتيا

منتيا : به معني درون چشمان، کنايه از بسيار عزيز بودن است (نام زیبای دخترانه لری )

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا