معنی اسم داگل

داگل : به معنی مادر گل ( اسم خاص دخترانه لری )

از اسامی رایج در شهر لرستان با فراوانی زیاد

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا