معنی اسم مصیب

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم مصیب

مصیب : آن که حقیقت امری را دریافته باشد، درستکار

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا