معنی اسم مرتضی

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم مرتضی

مرتضی : پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته

 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا