معنی اسم حزین

حزین : اندوهگین، غمگین، لقب یکی از شاعران قرن دوازدهم، حزین لاهیجی

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا