معنی اسم جارالل

جارالل : لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت، و علوم بلاغی بود

 

اسامی مشابه

  • اباذر
  • دها
  • اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

    اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا