معنی اسم دانیال

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم دانیال

دانیال : خدا حاکم من است‌، نام یکی از چهار پیامبر مذکور در عهد عتیق

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا