اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

 • دومان:هوای مه آلود( کردی کرمانجی)

  که اگر اسمی آخرش ( مان) داشته باشد.ریشه اهورایی اوستایی دارند .یعنی ئاریایی ها (ماناها-پارتها-مادها) ونماد آنها (ئار) یا همان (آتش) بوده که همان زرتشت ها بوده اند…. ئاریان.(ایران)
  مان همان مانند است .
  دومان : به معنی هوای مه آلود است ..چرا که ( دو ) (du) در کردی کرمانجی به معنای دود می باشد. و کلمه مان ( man) به معنای مانند می باشد که در کل اسم دومان به معنای ( مانند دود ) می باشد.
  و از آنجایی که میدانم و شنیده ام دود به ترکی میشود .تتن یا تتون.این یعنی یک دنیا تناقض مبنی بر ترکی بودن اسم دومان.
  از انجایی که در زبان بلوچی.. زازاکی ..کرمانجی .فارسی .پنجابی ..سانسکریتی..به دود Du میگویند و ریشه اوستایی هندو اروپایی دارد کاملا مشخص است که هیچ ربط و ریشه زبانی به برداران ترک زبان ندارد…
  دیگر شواهدی که هم مانند اسم دومان می باشند اسامی مشابه بر این اسم می باشد که به شرح زیر می باشد:
  سپنتمان : ) تلفظ: sepantmān) (اوستایی) (= اسپتمان ، اسپیتمان) به معنی از نژاد سفید ، از خاندان سفید ؛ (در اعلام) نام خانوادگی زرتشت پیامبر است.
  اورامان یا اهورامان.. هورامان
  به کردی: هەورامان یا Hewraman) یا هورامان، نام منطقه‌ای درکردستان ایران و عراق با دره‌های پرپیچ‌وخم و عمیق و رودبارهای متعدد است. اورامان، هورامان یا اهورامان به نوشته برخی محققان به معنای سرزمین اهورایی، جایگاه اهورامزدا و سرزمین خورشید است.
  لومان یا لومانا : اسم کردی – نام محلي در کردستان ، نامي کردي براي دختران-پسران.
  بتمان : نام دخترانه با ریشه کردی– نام رودخانهای در کردستان.
  رامان: اسم کردی- در شگفت
  ئاریمان (آریمان- اسم کردی- : ( مانند آتش
  روژمان: اسم کردی – (اندیشه نورانی،مانند روز)
  آرمان( ئارمان) یا ارمان : اسم کردی– هدف – آرزو – خواهش – اميد
  دیلمان: اسم کردی- بیشه و جنگل.. دهستانی از بخش سیاهکل شهرستان لاهیجان و آن محدود است از شمال به سیاهکل از جنوب و مغرب به عمارلو از مشرق به سمام کوهستانی و محصور بارتفاعات منشعب از کوه درفک سردسیر و دارای چمنها و مراتع و چشمه سارها .مرکز دهستان مزبور نیز دیلمان نام دارد..لازم به ذکر است ساکنین این ناحیه کرمانج و هم اکنون نیز به گویش کرمانجی تکلم مینمایند.
  نیرمان: نام پسرانه و دخترانه با ریشه کردی نریما ن – اصل این کلمه در اوستا نئیره منه به معنای مرد دلیر است و صفت گرشاسپ جهان پهلوان می باشد-همچنین نام یکی از توابع همدان است.یا هگمتانه مرکز حکومت ماد ها.
  رزمان : نام پسرانه با ریشه کردی -نام یکی از سرداران دیلمیان- دستور ادبیات زبان
  گلمان – نام دخترانه با ریشه فارسی -کردی …..گل + مان/ من = فکر و اندیشه ، ویژگی آن که دارای فکر و اندیشه‌ای به مانند گل ظریف و لطیف) است ؛ به مجاز) نیک اندیش و خوب اندیش
  نیشتمان: اسم کردی (میهن، دیار)
  بیرامان: نام پسرانه با ریشه کردی- همانند یاد و خاطره.
  شامان: نام دخترانه با ریشه کردی -اندازه و پیمانه ، نام دهی در شهر دامغان
  چمان : نام دخترانه با ریشه کردی -آن که یا آنچه با ناز حرکت می کند،
  چیمان : نام دخترانه با ریشه کردی -کوه مانند-مانند کوه سربلند و استوار .
  هامان: ( نام پسرانه با ریشه یونانی- کردی) به یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش-در کردی یک نوع آوای خوشحالیست .
  امان : نام پسرانه با ریشه کردی ایمنی، آرامش
  سامان: سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام و قرار، نام مؤسس سلسله سامانیان ..نام شهری در شهر کرد
  بارمان : لايق – نام سردار افراسياب از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی، نام یکی از سرداران دورهماد ، شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ.
  تلیمان : نام پسرانه با ریشه فارسی -از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی
  بارازمان: راز + مان = فکر و اندیشه) ، دارای فکر و اندیشه زیبا ؛ بلند اندیشه .تلفظ صحیح این اسم” barāz mān
  خرامان : – نام دخترانه با ریشه فارسی-آن که با ناز و تکبر راه می رود.
  شادمان: نام پسرانه با ریشه فارسی خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
  ایرمان: نام پسرانه با ریشه فارسی (در قدیم) پیشوای دینی ؛ مهمان یا مهمان ناخوانده ؛ (به مجاز) دنیا .”
  آسمان: نام دخترانه با ریشه فارسی -کردی فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست وهفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم،نام کوهی در نزدیکی بندر نخیلو در ساحل خلیج فارستلفظ صحیح این اسم- Āsemān “Aziman
  سمان: نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی مخفف آسمان، نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
  سلمان : نام پسرانه با ریشه فارسی نام یکی از صحابه پیامبر(ص) که از اهالی فارس (شهر آباده) بوده و جهت دیدن آخرین رسول خدا به مکه مهاجرت کرد .تلفظ صحیح این اسم: ” Salmān
  وهامان: نام پسرانه با ریشه فارسی- نام پدر سلمان فارسی
  اندمان: نام پسرانه با ریشه فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر طوس سردار ایرانی و از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی.
  کدمان : نام پسرانه با ریشه فارسی -نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی
  دارمان : ،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
  اندریمان : نام پسرانه با ریشه فارسی -از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی از سپاهیان افراسیاب تورانی
  بهرمان : نام پسرانه با ریشه کردی ) در قدیم) نوعی یاقوت سرخ ، نوعی پارچه‌ی ابریشمی رنگارنگ .
  شادمان: مانند شادی.خرسند .دلخوش
  پژمان : افسرده ، غمگين
  رادمان ( رادمن ) : نام سپهسالار خسرو پرويز ساساني
  فرمان : دستور ، حکم
  هومان (هومن) : نيک انديش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از سپهسالاران افراسیاب تورانی
  فريمان : اسم کردی – فر و شکوه ايمان
  سازمان : ترتيب ، نظام ، زندگي
  زمان : روزگار ، دهر
  زرمان: اسم کردی -اسم دختر ..مانند زر .گرانبها، بسیار زیبا
  درمان: اسم اوستایی. -همانند بیرون شدن -شفا بخش
  تهمان:) تلفظ : tah(a)mān) پهلوانان ؛ نیرومنده
  تلیمان : از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی
  سایمان : (مانند سایه)
  پیمان: (عهد) {یک شخصیت مهم بوده }
  پژمان : (هراسان و افسرده دل «همریشه با پ ه شی)
  ترکمان: مانند ترک
  دودمان: همانند اصل خودش ..مانند خا نواده اش…هم مانند خاندان و طایفه اش.
  به توران همه دودمان پرغم است
  زن و کودک خرد را ماتم است . فردوسی .
  .

  زبان اوستايي ، مهم ترين زبان در ماد باستان بوده است ،