معنی اسم فهرست نام های دختر سیستانی

فهرست نام های دختر سیستانی

 

آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در سیستان است که بعضاً دارای سابقه تاریخی و در پیوند با تاریخ ایران باستان نیز می باشند.

اسم های دختران

آ

  • آسوکه (:افسانه)

ب

  • بسّی (:دختر بس)
  • بی بی دوست

ج

  • جان بی بی

خ

  • خانی
  • خاور
  • خورشید

د

درّی (:در بی بی)

ر

  • رُخک (:رخساره)

ز

  • زابل

س

  • سازن (:سازگار)
  • سورجان
  • سیستانه

ش

  • شا بی بی (:شاه بی بی)
  • شازنو (:شاه زنان)
  • شربی (:شهربانو)

ف

  • فرّخ شا (:فرّخ شاه)

ک

  • کشور (:کیش ور- دین دار)
  • کنیز
  • کی بانو
  • کیوانی (:کی بانو)

گ

  • گراناز (:خوش خرام)
  • گره ناز (:گراناز)
  • گل عروس

م

  • ما بانَک (:ماه بانو)
  • ماجان (:ماه جهان)
  • مادری
  • مانی

ن

نازپری

 

فهرست نام های دختر سیستانی

1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (No Ratings Yet)
Loading...

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا